Frivillige organisationers resocialiserende arbejde

En kortlægning af frivillighedssektoren i den danske Kriminalforsorg er ikke kun interessant, fordi det er første gang, vi får et reelt overblik over disse bidragsydere og deres samarbejder. Det er også interessant, fordi forholdene ide danske fængsler og arresthuse er alarmerende og vidner om, at resocialiserende initiativer bliver nedprioriteret på bekostning af sikkerhed og kontrol.
Vilkårene for straffuldbyrdelse har ændret sig i takt med, at et mere restriktivt kriminalpolitisk paradigme har vundet indpas og resulteret i strengere straffe og en hårdere linje over for bestemte kriminelle grupper. Det har betydet, at Kriminalforsorgens dobbeltfunktion som vogtere af både straffuldbyrdelse og resocialisering gradvist er blevet sværere at balancere.

Source: Visning af: Frivillige organisationers resocialiserende arbejde i Kriminalforsorgens institutioner

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.