Frivillige mentorer til udsatte børn og unge

Ungdommens Røde Kors, Socialforvaltningen i København og SUS arbejder sammen om en mentor- og netværksindsats for udsatte børn og unge. Projektet skal også udvikle en model for samarbejdet mellem kommuner og frivillige organisationer.

Ungdommens Røde Kors, Socialforvaltningen i Københavns Kommune og  SUS går nu sammen om at skabe en fælles mentor- og netværksindsats. Frivillige mentorer skal tilbyde ca. 150 børn og unge fra  Nørrebro og Bispebjerg en tæt og stabil voksenkontakt og fungere som positive rollemodeller.

Læs mere her

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.