Frivillige mentorer til børn og unge der er ramt af alvorlig kronisk sygdom

En frivillig mentorordning er en af seks nye tilbud til børn og unge med kronisk sygdom og deres familier i Svendborg

I samarbejde med Diabetesforeningen, Astma-allergi Danmark, Epilepsiforeningen og den lokale Gigtforening opstartes en frivillig ung-til-ung/ung-til-barn mentorordning. Her kan unge med en sygdom blive uddannet i mentorrollen og indgå i et frivilligt mentorforløb med et barn eller ung, som har lyst til at få en ældre mentor med samme sygdom at dele erfaringer med og støtte sig til.

Er du mentor-typen?

Er du interesseret i et frivilligt engagement til fordel for et barn/ung som har en kronisk sygdom (børnegigt, epilepsi eller type-1 diabetes)

Vi søger unge (18 – 30 år) med børnegigt, epilepsi eller type-1 diabetes til en mentorordning i Svendborg Kommune i perioden april – juni 2016.

Mentor opgaven består i at dele egne livserfaringer med et barn og eller ung som har samme kroniske sygdom, drøfte emner som er relevante og måske bidrage til et fællesskab med andre børn/unge, som har samme kroniske sygdom. På den måde vil dine erfaringer skabe robusthed for barnet/ den unge og være med til at skabe et bedre liv med sygdommen.

Læs videre her:  Nyheder

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.