Frivillige hjælper psykisk sårbare kvinder

Frivillige mentorer hjælper unge kvinder, der er psykisk sårbare og har det svært. Mentorordningen PIFT er et pilotprojekt, der har samarbejdet med seks kommuner. Projektet tegner sig så lovende, at der nu arbejdes på at udbrede det til flere kommuner. Af Rasmus Eiby

Kilde: Danske Kommuner