Frivillige gør sårbarheder til styrker i nyt gruppeforløb | Fredericia AVISEN

I dag begynder et nyt gruppeforløb i Fredericia. Gruppeforløbet er en del af forskningsprojektet ’Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet,’ der skal guide psykisk sårbare til at stå stærkere i hverdagen samt skabe viden om forebyggelse, så færrest muligt udvikler mere alvorlige mentale sundhedsproblemer.

Selvom flere danskere end nogensinde før har mentale sundhedsproblemer, tror mange fortsat, at de er alene om at slås med psykisk sårbarhed. Gruppen er et vigtigt skridt i at kunne se sig selv på en ny måde og finde sine styrker gennem deling af oplevelser og erfaringer med andre psykisk sårbare.

Gruppeforløbet ledes af frivillige peers, der lige er kommet hjem fra projektets landsdækkende uddannelse. Som peer støtter man andre ud fra sine egne livserfaringer med psykiske kriser og psykisk sårbarhed. I grupperne er det de fælles livserfaringer, som deltagerne i gruppen taler om og arbejder med. Det er første gang i Danmark, at der forskes i effekten af at gå i en gruppe, hvor indholdet bygger på levede erfaringer.

Det Sociale Netværk og SIND har iværksat projektet ’Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet’ sammen med Fredericia Kommune, for i fællesskab at udvikle en ny, forebyggende indsats, så flere med psykisk sårbarhed lærer at leve med de sårbarheder, de har, og kommer videre i livet med det, der er vigtigt for den enkelte. Gruppeforløbet støttes af VELUX FONDEN, som er eneste bidragsyder for projektet.

For at deltage i gruppeforløbet skal man være over 18 år og opleve, at noget ikke fungerer i hverdagen på grund af en psykisk krise eller psykisk sårbarhed. Da fokus er på at udvikle et nyt, tidligt tilbud, må man max have gået to år i psykiatriske behandling eller socialpsykiatri, for at deltage.

Hvis du er nysgerrig på, hvad det vil sige at gå i en gruppe og måske har lyst til at tilmelde dig til at være en af gruppedeltagerne, kan du kontakte Peer-Partnerskabets lokale koordinator i Fredericia, Elisabeth, på telefon: +45 25970137 eller era@detsocialenetvaerk.dk

Du kan læse mere om Peer-Partnerskabet og ’Projekt håb og selvbestemmelse i hverdagslivet’ på www.peerpartnerskabet.dk, hvor man også kan ansøge om at blive frivill

Source: Frivillige gør sårbarheder til styrker i nyt gruppeforløb | Fredericia AVISEN

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.