Frivillig Social Mentor

Hos Frivilligcenter Mariagerfjord kan du blive matchet med en ung, der har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Som frivillig mentor skal du hjælpe den unge med at opnå de bedste forudsætninger for at han/hun kan komme i mål med sine uddannelsesmæssige mål. Du skal blot være der for den unge mentee, støtte og vejlede, når tingene bliver svære. Du bliver sat sammen med en mentee (den unge) ud fra jeres begges ønsker og forventninger.

Mentorkoordinatoren hos Frivilligcenter Mariagerfjord finder et match blandt de unge udfra dine kompetencer og mulige indsats. Mentor og mentee indgår herefter en aftale omkring, hvad det konkret er, mentee har brug for hjælp til.

For at blive social mentor skal du være en stabil og omsorgsfuld person med overskud og livserfaring. Du skal have styr på dit eget liv og have lyst til at ville støtte en, som har brug for dig.

Den unge vil typisk have brug for hjælp til at få struktur i hverdagen og komme ud over hverdagens udfordringer. Have brug for positive oplevelser og inputs samt at have en at snakke med og være sammen med.

 

Kilde: Frivillig Social Mentor

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.