Frivillig mentor-ordning for tidligere misbrugere

RusmiddelCenter Vejle og Psykiatrifonden er gået sammen om et 2-årigt projekt for at støtte op om mennesker, som lige er kommet ud af et misbrug eller som er godt på vej i et nyt peer-støtte projekt.

Peer-støttemodellen går i al sin enkelthed ud på, at et menneske, der har haft et misbrug af enten alkohol eller stoffer, men som nu er nået dertil i sit liv, at vedkommende er fri af misbruget og har lært at takle det, støtter en anden, som først lige er blevet stoffri eller alkoholfri.

Hvorfor dette projekt?

Vejle kommune og Psykiatrifonden har gennem de sidste 3 år afprøvet metoden i et tilsvarende projekt, dog med en anden målgruppe, med så stor succes at det i dag er blevet et fast tilbud i Vejle kommune. Resultaterne har vist, at personlig erfaring er inspirerende og motiverende for dem, som ikke er nået så langt i sin egen recovery proces. Vi ønsker derfor at afprøve metoden endnu en gang, denne gang for målgruppen, som lige er kommet ud af et misbrug.

Vi ønsker at undersøge om tilbuddet kan reducere ensomhed, udvide netværket udenfor misbrugsmiljøet samt reducere tilbagefald.

Hvad går projektet ud på?

10–15 frivillige peer–mentorer deltager i et uddannelsesforløb, der strækker sig over 7 måneder. Der vil være én undervisningsdag om måneden. Der undervises i relevante emner og brugen af forskellige metoder, der kan anvendes i mentorrollen. Derudover er der sideløbende med undervisningen 1 gang om måneden sparring sammen med de andre peer-mentorer.

Peer og peer-mentor bliver matchet ud fra egne ønsker, og i samværsforløbet mødes man enten hver uge eller hver 14. dag i en periode på 6 måneder.

Peer og peer-mentor kan fx mødes og gå til fodboldkamp, drikke en kop kaffe, træne sammen eller hvad man har lyst til. Der er ingen regler for samværet, udover at det ikke skal foregå i eget hjem.

Der vil blive planlagt 1–2 arrangementer om året fx en sommerudflugt, julearrangement eller hvad der er stemning for.

Derudover er der café to gange om ugen, hvor man kan mødes i det omfang, man lyster.

Hvem er målgruppen?

Peers: Mennesker fra 18 år og opefter, som har haft et misbrug eller er i efterbehandling. Skal bo i Vejle Kommune. Skal være stoffri eller alkoholfri, dvs. at man også kan deltage, hvis man i en længere periode har været stabil på substitutionsmedicin.

Peer-mentorer: Mennesker fra 18 år og opefter, og som har personlig erfaring med alkohol- og/eller stofmisbrug. Skal bo i Vejle Kommune. Skal have været ude af misbrug og substitutionsbehandling i mindst 1 år.

Hvad vil vi opnå?

I udenlandske projekter er det erfaringen, at peer’en i forbindelse med forløbet oplever en følelse af øget håb, kontrol over eget liv, inklusion og tilfredshed med egne livs-omstændigheder. På længere sigt tager peer’en også i højere grad aktiv del i aktiviteter i lokalsamfundet. Evalueringerne af metoden i Vejle viser, at ikke kun peers, men også mentorerne oplever en øget recovery, og de har samtidig fået et større netværk som følge af deltagelsen i projektet. Det er vores håb, at vi med dette projekt kan opnå lignende resultater for den nye målgruppe.

Omfang

Et af formålene med Peer-fællesskabet er, at projektdeltagerne mindsker isolation og får støtte til at opbygge netværk udenfor misbrugsmiljøet.

Derfor er caféen en stor del af projektet. Her kan hele gruppen af peers og peer-mentorer mødes til en snak over en kop kaffe. Der vil være en projektmedarbejder til stede, så deltagerne kan søge støtte og råd, hvis behovet opstår. Der er café hver tirsdag eftermiddag og hver torsdag formiddag.

Source: Frivillig mentor-ordning – Peer fællesskabet

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.