FRIVILLIG KOORDINATOR SØGES TIL UDDANNELSE AF BYDELSMØDRE I RINGSTED

 

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede.

Formålet er at give kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i svære livssituationer håb og handlekraft til at skabe den tilværelse de ønsker for dem selv, deres familie og børn. Bydelsmødre baner vej for de kvinder, det offentlige ikke kan nå. Det gør de ved at bygge bro mellem kvinderne og kommunens og lokalsamfundets tilbud. På landsplan er der cirka 800 Bydelsmødre fordelt på 50 grupper. De repræsenterer tilsammen 41 nationaliteter og taler 56 forskellige sprog.  Læs mere om os på www.bydelsmor.dk.

For at blive Bydelsmor skal man gennemføre en Grunduddannelse på 16 moduler. Man uddanner sig én aften om ugen 3 timer i 16 uger.

Vi søger én frivillig koordinator, som har lyst til sammen med en konsulent fra Bydelsmødrenes Landsorganisation at koordinere og facilitere uddannelsen, som vil løbe fra den 11. oktober 2020 til den 1. december 2021 i Ringsted (da dette er med lidt kort varsel er det også muligt at starte lidt senere i forløbet). Bydelsmødrenes Landsorganisation står for at planlægge og rekruttere, men du vil være med til alle de opgaver, der er i forbindelse med at være tovholder og afvikler på uddannelsen.

DINE PERSONLIGE EGENSKABER

Du er dygtig til at organisere og koordinere.

Du har erfaring med frivilligt arbejde.

Det er en fordel at have viden om socialt arbejde.

Du er åben, god til at kommunikere og tør at lede en dialog.

Du er dygtig til at kommunikere med mange forskellige mennesker.

DU VIL FÅ ERFARING MED

At koordinere og afvikle et uddannelsesforløb for frivillige.

Erfaring med at undervise og viden om dialogisk undervisning og facilitering.

Erfaring med at lave undervisningsmateriale, derved grafisk facilitering.

Erfaring med hvordan man motiverer, engagerer og opbygger stærke fællesskaber for frivillige.

SOM FRIVILLIG KOORDINATOR SKAL DU

Have tid og lyst til at lave frivilligt arbejde ca. 4 timer om ugen, hver tirsdag aften. kl. 16.00-20.00 fra 11. august 2020 til 1. december 2021.

Have tid til af og til at bruge lidt ekstra tid på praktiske opgaver eller forberedelse i forbindelse med uddannelsesmodulerne.

Have tid til at afholde planlægningsmøder inden uddannelsens start samt et par møder i løbet af uddannelsesforløbet.

VI TILBYDER

Vi tilbyder et spændende frivilligt job, hvor du får indblik i en spændende peer to peer indsats samt de metoder og tilgange, som de frivillige Bydelsmødre arbejder efter i deres lokalområde. Du vil få et netværk af Bydelsmødre samt forskellige fagfolk, som underviser på uddannelsen. Du vil også få et indblik i de arbejdsopgaver, der er i en lille NGO. Yderligere kommer til at indgå i et godt samarbejde med engagerede kollegaer fra Bydelsmødrenes Landsorganisation. Du vil også få mulighed for at deltage i andre relevante møder og arrangementer i organisationen, som giver dig indblik i vores arbejde og fagområdet omkring indsatsen såfremt du har tid og lyst.

KONTAKT

Kontakt os senest den 21. august 2020, hvis stillingen som frivillig koordinator er noget for dig. Send gerne en kort tekst om dig selv (CV eftersendes). Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via “Kontakt organisation”

MERE OM FONDEN FOR SOCIALT ANSVAR

Bydelsmødre er en indsats under Fonden for Socialt Ansvar (FSA). FSA er en ikke-erhvervsdrivende almennyttig fond. FSA’s formål er at støtte aktiviteter, der fremmer socialt ansvar i den civile-, private- og offentlige sektor. Indsatsen sker på basis af eksterne bevillinger og donationer, som FSA’s aktiviteter søger, da FSA ikke selv er formuende. FSA’s aktiviteter fokuserer på at skabe tryghed, livsglæde og konstruktiv sameksistens, især blandt børn, unge og udsatte grupper, gennem støttende og forebyggende indsatser.

Source: FRIVILLIG KOORDINATOR SØGES TIL UDDANNELSE AF BYDELSMØDRE I RINGSTED – frivilligjob.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.