Frivillig aktivitetsleder i Midtjylland – støt børnefamilier med diabetes 

Diabetesforeningen har gennem de seneste år gennemført mentorforløb for børn og unge med diabetes. Med Den Nationale Diabeteshandlingsplan ønsker vi også at tilbyde mentorforløb målrettet forældre til børn med diabetes.

Gennem et mentorforløb på op til seks måneder deler børn og unge med diabetes og deres forældre (mentees) erfaringer med andre i samme livssituation. Formålet er at hjælpe familier til en bedre hverdag med diabetes.

Lige nu søger vi aktivitetsledere i Midtjylland og på sigt i flere dele af landet. Som aktivitetsleder står du for at rekruttere frivillige mentorer og matche dem med familiemedlemmer, der har brug for støtte til at håndtere hverdagen med diabetes. Du faciliterer det første mentormøde og i samarbejde med sparringspartnere er du tovholder på at forløbet går godt undervejs.

Du behøver ikke selv at have type 1-diabetes, men det er en stor fordel, hvis du har forståelse for livet med diabetes.

Dine opgaver som frivillig aktivitetsleder: 

 • At skabe synlighed om mentorordninger lokalt
 • At matche mentees med mentorer
 • At deltage ved det første og det afsluttende møde mellem mentorer og mentees
 • At støtte mentorer undervejs i forløbet
 • At samarbejde med Diabetesforeningens hovedkontor, frivillige og andre vigtige samarbejdspartnere.

Vi søger dig, der:

 • Er klar til at engagere dig i mentorordningerne i minimum ét år
 • Kan afsætte ca. 3-4 timer ugentligt
 • Er empatisk og respektfuld
 • Har gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner
 • Arbejder selvstændigt, struktureret og samarbejdsorienteret.

Som frivillig aktivitetsleder får du:

 • Mulighed for at gøre en reel forskel for familier med diabetes
 • Ansvar og erfaring som får dine planlægnings- og formidlingsevner til at vokse
 • Introkursus d. 7 og 8 marts og løbende sparring undervejs
 • Fællesskab med andre frivillige, der brænder for sagen.

Source: Frivillig aktivitetsleder i Midtjylland – støt børnefamilier med diabetes – frivilligjob.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.