Frem i lyset

 Ungdommens Røde Kors og TrygFonden gennemfører fra 2014-2018 en storstilet, frivilligbaseret indsats for udsatte børn og unge i Danmark:

Langt de fleste børn og unge i Danmark vokser op i trygge omgivelser med forældre og venner, der hjælper og støtter dem i deres hverdag. Men det gælder desværre ikke alle. Mange børn og unge vokser op uden tætte relationer, og de har ikke adgang til den nødvendige støtte i hverdagen, som de har brug for.

En opvækst i netværksfattigdom betyder, at de har en stor risiko for at blive marginaliserede. Det er et problem for både den enkelte, men også for samfundet. Problemet er især stort i det, der kaldes ”glemte områder”. Det inkluderer både landets yder- og landkommuner og de almene boligområder, som ikke modtager støtte fra Landsbyggefonden i form af helhedsplaner. Der bor op mod 60.000 netværksfattige børn og unge i disse områder, hvor der er få sociale tilbud og et stort forebyggelsespotentiale.

Frem i Lyset har fokus på disse glemte områder. Gennem målrettede aktiviteter udvikler og opbygger Ungdommens Røde Kors udsatte børn og unge til at blive aktive medborgere, der er selvforsørgende, mestringsdygtige og kan fungere som rollemodeller for deres omgivelser.

Fællesværker for alle områdets børn og unge
Udgangspunktet for indsatserne i Frem i Lyset er Fællesværker. Det er huse, der danner rammerne for kompetence- og netværksskabende aktiviteter for alle områdets børn og unge. Det er lokale frivillige, som er med til at etablere og drive områdets Fællesværker i samarbejde med de børn og unge, som bruger det.

Frem i Lyset tager udgangspunkt i den mest opdaterede tilgængelige viden om målgruppen og de mest succesfulde aktiviteter i Ungdommens Røde Kors. Fællesværkerne samler forskellige aktiviteter såsom lektiecaféer, klubber, sportsaktiviteter, værksteder og mentorordninger. Fællesværket og dets aktiviteter skræddersyes, så det imødekommet børnene og de unges behov i det pågældende område.

Solide erfaringer baner vejen
Ungdommens Røde Kors har særlige organisatoriske forudsætninger for at bidrage til at løse disse udfordringer gennem mere end 50 års erfaring med sociale indsatser og en evne til at mobilisere især unge frivillige. Det er disse erfaringer med at udvikle og implementere frivilligt baserede aktiviteter for udsatte børn og unge, der er omdrejningspunktet, når der laves og udvælges aktiviteter i Fællesværkerne.

Med udgangspunkt i de lokale ressourcer er det tanken, at frivillige kræfter og brugere af aktiviteterne smelter sammen i arbejdet med at skabe de bedste rammer for børn og unge til at finde og udvikle deres potentiale, hjælpe dem med at træffe svære valg vedrørende for eksempel uddannelse og gøre dem til aktive medborgere i deres lokalområder.

Kontakt
Programleder for nationalt arbejde Merete Røll Lærke på merete@urk.dk eller på 50 99 90 41.

Kilde: Ungdommens Røde Kors: Frem i lyset

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.