Sherpa-metoden: Genfinde kontrollen og eget liv

Sherpa-metoden er en del af forskningsprojektet ”INKLUSION”, som er forankret i Region Hovedstadens Psykiatri og støttet af STAR, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Region Hovedstadens Psykiatri.I samarbejde med Lene Eplov, Merete Nordentoft og Per Bech har der siden 2011 været forsket i Sherpa-metoden ved Ph.d. stud. Lone Hellstrøm. De første delresultater forventes i det tidlige efterår i 2015.

Sherpa er blevet udvalgt som beskæftigelsesindsats af STAR og førende forskere inden for recovery, fordi der i dag findes uhyre lidt viden om effektive indsatser, når det handler om mennesker med ikke psykotiske sygdomme såsom angst og depression.

Formålet med forskningen er primært at undersøge, om man med Sherpa-metoden kan støtte op til 50 % flere brugere med at komme i arbejde og genfinde kontrollen over eget liv end kontrolgruppen. Der er tale om et lodtrækningsforsøg, hvor den ene halvdel modtager støtte fra Sherpa og den anden halvdel modtager de traditionelle tilbud.

Hvis der viser sig, at Sherpa-metoden har effekt, vil dette forsøg, sammen med de øvrige delprojekter i forskningsprogrammet, bidrage med vigtig viden på området, og derved være fundament for en ny mulig helhedsorienteret beskæftigelsesrettet indsats for målgruppen, som alle nye reformer peger på.

 

Kilde: Forskning | Team Sherpa

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.