Forskere skal give det frivillige sociale område ny forståelse for rekruttering og fastholdelse af frivillige

En ny forskningsundersøgelse skal belyse, hvordan frivillige organisationer på det sociale område bedst rekrutterer og fastholder frivillige.

“Vi er meget optaget af at forstå, hvordan organisationerne kan understøtte, at der sker et godt match mellem frivilliges ønsker og ressourcer på den ene side og organisationernes opgaver og behov på den anden”, fortæller professor Lars Skov Henriksen fra Aalborg Universitet, der er tovholder på undersøgelsen.

Forskerne skal blandt andet undersøge om frivilliges oplevelse af være frivillig. Lever organisationerne op til de frivilliges forventninger om at få nye kompetencer og viden? Er der tilstrækkelige muligheder for at udvikle sig personligt? Og er det muligt at blive en del af de sociale foreningsfællesskaber.

Center For Frivilligt Socialt Arbejde  bidrager til formidling af forskningsresultaterne

I samarbejde med CFSA skal forskningsresultater omsættes til viden og indsigter med gode råd og anbefalinger til rekruttering og fastholdelse af frivillige, der fremover kan formidles på CFSAs kurser og guider.

“Forskningsundersøgelsen vil give os langt større forståelse for og mere nuanceret viden om de mekanismer, der er på spil i arbejdet med at rekruttere og fastholde frivillige. Det gælder særligt samspillet mellem organisationer og frivillige. Den nye viden er interessant for os. Den sikrer blandt andet, at CFSA fortsat kan give aktuel og anvendelig rådgivning om et af de vigtigste emner blandt frivillige foreninger og organisationer i hele landet,” siger CFSA’s centerchef Laura Auken.

Undersøgelsen er støttet med midler fra Velux Fonden og gennemføres af forskere fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet. Den forventes afsluttet i 2022.

Source: Forskere skal give det frivillige sociale område ny forståelse for rekruttering og fastholdelse af frivillige | Frivillighed.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.