Forespørgselsdebat i Folketinget om kommunernes brug af frivillige

GIFlogoColorSmallFredag d. 27. marts skal Økonomi- og Indenrigsministeren svare på følgende forespørgsel stillet af Enhedslisten ved socialordfører Finn Sørensen: ”Hvad kan ministeren oplyse med hensyn til kommuners og regioners brug af frivillige, herunder i hvilket omfang kommuner og regioner selv hverver og organiserer frivillige, i hvilket omfang det sker via aftaler med de frivillige organisationer og i hvilket omfang frivillige erstatter faguddannet personale, og hvad kommuner og regioner gør for at undgå, at det sker.”

Dette er spørgsmål, som vi længe  har ønsket svar på i Frivilligt Forum, fordi vi kan se at kommunaliseringen af frivillige griber voldsomt om sig, og fordi vi ved, at 9 ud af 10 kommuner i dag medregner frivillige i planlægningen af deres opgaver.

På mange måder kan de frivillige gøre en god indsats i samarbejde med kommunerne, men af hensyn til gennemskuelighed, sikring af fortsat faglighed og sikring af den demokratiske balance mellem civilsamfundet og kommunerne som offentlig myndighed er det vigtigt, at vi har indsigt i, hvorledes de enkelte kommuner forvalter frivilligheden.

I denne sammenhæng er Frivilligt Forum og vore medlemsorganisationer ikke kun leverandører af frivillige, men vi er også repræsentanter for en række borgergrupper, som har retskrav på, at den kommunale faglighed, omsorg og service fortsat er i orden.

Til sikring af denne gennemskuelighed mener vi fortsat, at det ud over vore spilleregler vil være vigtigt at få aftalt lokale charters, hvor vi har et aftalegrundlag for brug af frivillige i den enkelte kommune.

Frivilligt Forum her

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.