ForeningsMentor i Tilst søger frivillige mentorer

FrivilligjobHar du lyst til at være med til at gøre en forskel for et barn og dets familie, samt sætte dit præg på et nyopstartet mentorprojekt i en spændende bydel?

ForeningsMentor Tilst er et nyt mentoprojekt under Børn og Unge og Sport og Fritid i Aarhus kommune i samarbejde med Frivillignet. Projektet er en afdeling af ForeningsMentor Aarhus, som allerede eksisterer i blandet andet Gellerup og Viby J.

Projektets målgruppe er børn og unge i alderen 3-17 år, som er foreningsparate og gerne vil i gang med en fritidsaktivitet.

Projektet tager udgangspunkt i mentorrelationer, for børn og unge i Tilst-området, hvor målet er, at man som mentor skal være med til at støtte et barn eller en ung til en aktiv fritid. Det betyder, at du som frivillig mentor skal være med til, sammen med barnet, at finde frem til hvilken aktivitet der ønskes, samt evt. at følge barnet til aktiviteten i det omfang der er behov for.

Målet for forløbet vil være, at du er med til at hjælpe et barn igang med en aktiv fritid, i forbindelse med motivation og fastholdelse i den valgte aktivitet. På denne måde bidrager du til at et barn får adgang til sociale fælleskaber og muligheder for nye venskaber.

Det praktiske:

Som mentor skal du bruge ca. 2-3 timer om ugen i projektet, hvor det forventes at du har ugentlig kontakt med barnet. Et mentorforløb vil typisk vare i ca. 3 måneder, hvor du hjælper barnet med at afklare, hvilken aktivitet det ønsker samt kortlægge de praktiske omstændigheder.

I mentorrelationen spiller barnets familie en vigtig rolle, da det ofte er familiens engagement, der er med til at fastholde barnets motivation for aktiviteten. Som mentor er det også vigtigt, at du inkluderer barnets familie i hele processen, således at de får viden omkring foreningslivet.

Ca. hver 4 uge afholdes der i frivilliggruppen mentormøder, her får du mulighed for at drøfte dine oplevelser og erfaringer med andre mentorer, som også er frivillig hos ForeningsMentor.

Vi kan tilbyde dig:

Som frivillig mentor hos ForeningsMentor Tilst, får du mulighed for at være med til at sætte dit præg på et nyt og spændende lokalprojekt samt muligheden for at bygge bro mellem barn, familie og forening. Samtidig får du en unik mulighed for at komme tæt på, og få kendskab til forskellige kulturer, hvor du kan udfolde dig selv både socialt og fagligt. Endvidere muliggør mentorrelationen, at den tætte kontakt du vil få med barnet, vil være med til at skabe positiv social inklusion for barnet.

Igennem deltages i projektet får du mulighed for at deltage i relevante kurser og kompetenceudvikling, som kan styrke dig idin rolle som mentor, men også i dit professionelle og private liv.

Hvis dette lyder som noget for dig, eller du er interesseret i at høre mere så send en mail via linket “kontakt organisation”.

Find på FRivilligjob her

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.