Forældrementor i Mødrehjælpen

Som mentor for en forælder stiller du sig selv til rådighed for et andet voksent menneske, som i en periode i sit liv har brug for en at tale med og lave ting sammen med.

Du kan være med til at give håb og støtte i en hverdag, som ind imellem kan være vanskelig. Hvorfor har vi brug for dig? Vi har brug for dig, som med stor rummelighed og overskud har lyst til at være noget for en anden. Du kan med dit nærvær og engagement være med til at styrke forældreskabet i familier, som af forskell

Se video her

Kilde: Forældrementor i Mødrehjælpen

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.