Fokus på mentorordning skal få flere anbragte børn gennem en ungdomsuddannelse

Hedensted: I øjeblikket mangler to børn i Løsning en mentor, men det kan være på vej mod en løsning. For fagforeningen Djøf går nu ind i arbejdet for at få flere anbragte børn til at tage en ungdomsuddannelse. Anbragte børns læring og livsduelighed er en vigtig samfundsmæssig opgave. Alligevel viser tal, at kun 20 procent af de tidligere anbragte børn har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter grundskolen. Det tal er 76 procent for andre unge.

– Djøf vil især bidrage med at udbrede kendskabet til Lær for Livets mentorordning, hvor man som frivillig voksen kan være mentor for et anbragt barn ved at bidrage med lektiehjælp og alment dannende aktiviteter et par timer om ugen 2-4 gange om måneden. Jeg håber, at der er medlemmer af Djøf, som vil stille sig til rådighed, siger Chef for Djøfs netværk og arrangementer Lars Brittain, i en pressemeddelelse.

– Det er helt afgørende for Lær for Livet, at vi kan tiltrække gode, ressourcestærke mentorer, der har lyst til at sætte deres faglighed i spil i forhold til at støtte anbragte børn og unge i deres uddannelse, siger Stine Hamburger, fra Lær for Livet.

Source: Fokus på mentorordning skal få flere anbragte børn gennem en ungdomsuddannelse | Hedensted/Juelsminde Avis | Ugeavisen.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.