Første psykiatriske brobyggere | TV2 ØSTJYLLAND

Aldrig igen skal et menneske sendes på gaden fra psykiatrien, fordi der ikke er sørget for et bosted. Det skal to kommunale koordinatorer, der i dag flytter ind i et lokale på det psykiatriske hospital i Risskov, sørge for.

Brobygger-ordningen, der skal hjælpe mennesker godt videre, når de afslutter behandling i psykiatrien, blev første gang præsenteret i forbindelse med kommunal- og regionsrådvalget sidste år.

Ordningen kom på tale efter en række historier om de udfordringer og problemer, der er i overgangen fra behandlingspsykiatrien og til tilværelsen bagefter. Blandt andet har politi, forsorgshjem og boligforeninger fortalt om et øget pres fra psykisk syge, som blandt andet udskrives uden et reelt sted at tage hen.

Se video: Video: Første psykiatriske brobyggere | TV2 ØSTJYLLAND

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.