Først efter 19 indlæggelser fik Christina Fleischer sin førtidspension

Selv om en overlæge havde advaret mod at sende den psykisk syge Christina Fleischer i ressourceforløb, sad Københavns Kommune for to år siden advarslen overhørig. Nu har kvinden fået tilkendt førtidspension, fordi hun blev mere syg efter kommunens beslutning. Hvis man leder længe nok, så kan man af og til finde det. Den ene sætning, hvor embedsværket i kort form kryber til korset: Ja, vi tog fejl …I den 14 sider lange afgørelse om tildeling af førtidspension, som Christina Fleischer modtog fra Borgercenter Voksne i Københavns Kommune en måned før jul, står sætningen øverst på side otte:

»Det er i ressourceforløbet ikke lykkedes at udvikle din arbejdsevne eller bedre dit faglige funktionsniveau.«

Læs også: Blind skal skrive på computer som led i arbejdstræning

Kilde: Først efter 19 indlæggelser fik Christina Fleischer sin førtidspension | Information

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.