Flere unge med autisme gennemfører ungdomsuddannelse – med mentor under hele forløbet

Autisme behøver ikke være en hindring for at tage en ungdomsuddannelse. Det er budskabet fra Aalborg Katedralskole, som i mere end 10 år har haft klasser på Hf-uddannelsen for unge med autisme, hvor den enkelte elevs ressourcer, kompetencer og behov er i centrum.

Siden 2013 er antallet af børn og unge med autisme ifølge Socialstyrelsen steget med mere end 40 procent, og mange af de diagnosticerede oplever vanskeligheder ved at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse.

Det centralt beliggende gymnasium Aalborg Katedralskole har mere end 10 års erfaring med undervisning og vejledning af unge med autisme og har derfor klasser på Hf-uddannelsen, hvor der tages særligt hensyn til elever med diagnosen. Tiltaget er i sin tid opstået i et samarbejde mellem Aalborg Katedralskole og Autismecenter Nord-Bo, som er Nordjyllands førende videnscenter inden for autisme.

– Formålet med klassen er at give eleverne de bedst mulige betingelser for at gennemføre ungdomsuddannelsen og samtidig ruste dem til at tage en videregående uddannelse, til at begå sig i arbejdslivet og til voksenlivet generelt. Der er tale om en helt ordinær Hf-uddannelse, blot med ekstra fokus på den enkelte elevs ressourcer og behov. Generelt har klassen en meget høj gennemførselsprocent, og mange gennemfører også en videregående uddannelse efterfølgende, lyder det fra John William Riedel, der er uddannelseschef på Aalborg Katedralskole og tidligere undervisningsansvarlig ved Autismecenter Nord-Bo.

I klassen for unge med autisme optages der maksimalt 12 elever, der får adgang til eget klasselokale, hvor størstedelen af undervisningen foregår, samt et opholdsrum, som eksempelvis kan benyttes i pauserne.

Mulighed for 3-årigt forløb

Eleverne i klassen for unge med autisme har typisk en kortere skoleuge end øvrige klasser på Hf-uddannelsen med cirka 16 undervisningsmoduler á 90 minutters varighed.

Hf-uddannelsen varer som udgangspunkt to år, men lovgivningen har åbnet muligheden for, at uddannelsen i særlige tilfælde kan tages over tre år.

– Vi oplever, at flere og flere benytter sig af denne mulighed, fordi det for den enkelte elev giver et mere lempeligt uddannelsesforløb, der passer bedre til elevens behov og ressourcer, forklarer John William Riedel.

Klassens lærere har stor erfaring med undervisning af elever med autisme og har autismefaglige efteruddannelser, således de har de bedste forudsætninger for at hjælpe med de udfordringer, som unge mennesker med autisme kan have i forbindelse med skolegangen.

Mentor under hele forløbet

Alle klassens elever tilknyttes desuden en autismefaglig mentor gennem hele uddannelsesforløbet. Mentoren afholder ugentlige samtaler med den enkelte elev med fokus på trivsel og eventuelle udfordringer, som eleven måtte opleve i forbindelse med uddannelsen.

– Vi oplever, at eleverne får utrolig meget ud af mentorordningen. Mentoren er en slags støtteperson, som hjælper eleven med eksempelvis praktiske forhold eller mere personlige udfordringer i forbindelse med uddannelsen. Mentoren fungerer blandt andet som bindeled mellem eleven og lærerne eller mellem hjemmet og skolen, hvis eleven er under 18 år, fortæller John William Riedel.

Ansøgere til klassen for unge med autisme skal have en dokumenteret diagnose inden for autismespektret, og inden optagelse indkaldes der til samtale på skolen.

Læs mere om klassen for unge med autisme på www.katedralskolen.dk

Source: Flere unge med autisme gennemfører ungdomsuddannelse | Nordjyske.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.