Flere frivillige engagerer sig i episodiske indsatser 

De episodiske frivillige udgør nu næsten lige så stor en andel som de faste frivillige. Det viser CFSA’s nye befolkningsundersøgelse af danskerne frivillige engagement. I et nyt videnstema dykker vi ned i tallene og undersøger muligheder og dilemmaer i udviklingen af det frivillige engagement.

“Udfordringen er, at mange derefter hopper fra i perioder med lav aktivitet. De har valgt at indgå i vores aktiviteter på ungdomsuddannelserne, men engagerer sig ikke nødvendigvis i resten af vores organisation. De vil hellere videre og prøve noget andet.”

Sådan beskriver en forening, der hjælper børn og unge, i CFSA’s nye Videnstema den stigende tendens til, at flere danskere engagerer sig episodisk i frivillighed.

Download CFSA’s Videnstema #1: Flere frivillige engagerer sig i episodiske indsatser

CFSA’s nye befolkningsundersøgelse viser, at engagementet blandt de 40 pct. af befolkningen, der er frivillige, er i forandring. Det faste engagement er stadig det mest udbredte blandt frivillige. Men fra 2017-2019 er andelen af frivillige, der beskriver deres indsats som episodisk steget med tre procentpoint. Samtidig er andelen af frivillige, der beskriver deres indsats som fast, faldet med tre procentpoint. Imodsætning til den faste frivillighed er den episodiske indsats typisk kendetegnet ved, at den frivillige kun forpligter sig for en kort, afgrænset periode.

Traditionelt står foreningerne på et fundament, der i høj grad er betinget af et kontinuerligt og stabilt engagement blandt de frivillige. Det gælder fx bestyrelsesarbejde, økonomiansvar, dokumentation, fundraising og løbende driftsopgaver. Og det er derfor heller ikke overraskende, at mange foreninger giver udtryk for, at deres organisatoriske rammer kolliderer med det episodiske engagement.

Det episodiske engagement er målrettet enkelte aktiviteter i organisationen, men skaber ikke nødvendigvis en følelse hos den enkelte frivillige af at være forpligtiget over for organisationen som helhed. Samtidig oplever foreningerne, at de episodiske frivillige i højere grad skal serviceres, og at der er brug for mere støtte til episodiske frivillige end til de faste frivillige, som kender foreningen og foreningens aktiviteter.

I det frivillige sociale arbejde giver flere foreninger desuden udtryk for, at tendensen udfordrer relationer, kontakt og tillid mellem frivillige og brugere. Elementer, der er helt afgørende i mange frivillige sociale indatser.

Anbefaling: Episodisk engagement kan være vejen til flere faste frivillige

I CFSA’s befolkningsundersøgelse ses en tendens til, at unge frivillige er mest episodiske i deres engagement. Jo ældre den frivillige bliver, jo større er tilbøjeligheden til et fast engagement.

Flere foreninger arbejder allerede strategisk med at skole episodiske frivillige til at se kvaliteten i et længerevarende, mere forpligtende engagement. I arbejdet har foreningerne fx fokus på at skabe stærke fællesskaber mellem foreningens frivillige og på at styrke relationen mellem frivillige og brugere.

Vi anbefaler, at foreninger kortlægger frivilliges vej ind i organisationen. Det er fx værd at undersøge, om nye frivillige kan begynde med mindre forpligtende opgaver og aktiviteter. I takt med at den frivilliges tilknytning til foreningen bliver større, kan opgaverne udvides et mere fast engagement. For at lykkes med denne indsats er der brug for opbakning både fra bestyrelsen og fra foreningens faste frivillige.

Samtidig er det vigtigt at huske på, at det frivillige engagement altid har været dynamisk. Selv faste frivillige kan have brug for at skrue ned for deres engagement i en periode for så at skrue op igen på et senere tidspunkt. Udfordringen er i virkeligheden, hvordan foreninger kan overføre denne erfaring til arbejdet med den episodiske frivillighed.

Videnstemaer – en del af Frivilligrapport 2019-2021

Som noget nyt udgiver CFSA løbende analyser på baggrund af de tal, der indgår i Frivilligrapporten. Videnstemaerne kvalificerer og perspektiverer aktuelle tal fra Frivilligrapporten ved at inddrage relevant forskning på området og CFSA’s omfattende praksisviden fra den frivillige sociale sektor.

Om Videnstema #1: Det første Videnstema går i dybden med udviklingen i den episodiske frivillighed. Analysen tager afsæt i aktuelle tal fra CFSA’s befolkningsundersøgelse (2019), interviews med frivillige foreninger og relevant forskning. Afslutningsvis giver vi faglige anbefalinger til, hvordan foreninger kan arbejde med udviklingen i danskernes frivillige engagement.

Siden 2010 har Frivilligrapporten løbende monitoreret frivilligheden med særligt fokus på velfærdsområdet, dvs. social- og sundhedsområdet samt det humanitære og almennyttige arbejde. Frivilligrapporten består af en befolkningsundersøgelse, en foreningsundersøgelse og en kommuneundersøgelse.

Source: (3) Flere frivillige engagerer sig i episodiske indsatser | LinkedIn

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.