Faglig mentor til Matematik på Århus Universitet

Århus Universitet

I forårssemestret 2016 søger Pædagogisk-Psykologisk Uddannelsesrådgivning (PPU) en faglig mentor til en studerende på Matematik, som læser på den anvendelsesorienterede spor 2. Støtteforløbet består i næste semester som udgangspunkt af 25 timers møder mellem den faglige mentor og den studerende.

Timerne fordeles typisk så man som mentor mødes med den studerende 1-2 timer om ugen. Der kan efterfølgende blive tale om genansættelse over de kommende semestre. Der ydes derudover lønnet supervision og forberedelse til den faglige mentor via Pædagogisk-Psykologisk Uddannelsesrådgivning.

Stillingen henvender sig primært til studerende fra Matematik, der selv læser på det anvendelsesorienterede spor.

Lønnen ydes efter gældende overenskomst med Finansministeriet for studenterundervisere (for studerende 203,40 kr. pr. time, for færdige kandidater 229,90 kr. pr. time)

Henvendelse: Send en mail med oplysninger om dine erfaringer, kvalifikationer (CV, eksamensbevis og en ansøgning. Notér ”Faglig mentor på Anvendelsesorienteret Matematik” i emnefeltet) til mblo@tdm.au.dk

Læs mere her:

Kilde: Faglig mentor til Matematik (Opslag hos Aarhus Universitet (AU))

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.