Face to face på Facetime

Efter corona blev øverste myndighed i Danmark har jeg talt med 40 forskere, 8 ledere og 14 filmfolk – og deres mentorer. Derudover har jeg fundet mentorer til 32 internationale studerende. Jeg har haft virtuel øjenkontakt og dybe en-til-en samtaler med mere end 100 forskellige mennesker siden d. 11. marts.

Vi har talt om udvikling, svære beslutninger og livsomstændigheder. Om karrierevalg og familie. Om konfliktskyhed og om at tage sig selv alvorligt. Vi har haft fysisk afstand, men på ingen måde social afstand selvom alle samtaler er foregået på skærm eller telefon.

Da jeg startede med at arbejde med mentoring for (meget) længe siden, sagde jeg til alle (der gad lytte) at det var ”utrolig vigtigt at mentormøderne foregik face-to-face”. Men dengang, var der jo heller ikke noget der hed Facetime, Skype eller Zoom.

Nu fortæller mentee mig, at det er en fordel at afholde møderne på telefon, fordi det giver mere frihed i refleksionen: ”Jeg bliver ikke forstyrret af at du kigger på mig” har jeg fået at vide.

Lige nu oplever vi udfordringer, som ingen af os har stået i før. Så det er lige nu, vi har brug for at tale sammen. Med fysisk – og ikke social – afstand. Det som corona tager fra os, skal vi tage igen ved at fastholde at mødes og samtales. Vi skal bruge (noget af) hjemmearbejdsdagen til udvikling og fordybelse, så vi kommer klogere ud i verden, når den åbner sig igen.

Så jeg fortsætter med at facetime, skype og zoome – sikkert også når det igen er Folketinget og ikke corona, der styrer Danmark.

Skrevet af Lisa Otte på Linkedin

Indehaver af Perspektiv

 

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.