Får besøg over webcam | TV 2 | ØSTJYLLAND

Region Midtjylland indfører webcam-besøg. Et webcam i computeren er et godt supplement til hjemmebesøg hos mennesker med psykiske problemer. Det mener Region Midtjylland efter et forsøg i fem kommuner. Her har 160 borgere fået installeret webcam, som de bruger til at få råd, vejledning og hjælp til at klare sig gennem hverdagen.

Kasper Grooss fra Hadsten er en af dem, der har fået installeret et webcam.

Han lider af ADD og har svært ved at styre sin egen økonomi. Derfor søger han ofte råd og vejledning fra sin kommunale bostøtte, Helle Kjær Videriksen.

For Kasper Grooss betyder det for eksempel, at han har langt lettere ved at få fat i sin bostøtte:

– Det er noget lettere lige at tage sådan ti minutter, hvis der er et eller andet, der virkelig brænder på, i stedet for, at hun skal til at smide alt, hvad hun har i hænderne og kommer herop i stedet for. Der er jo også noget transporttid, siger han til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Samtidig giver det Helle Kjær Videriksen mulighed for at hjælpe flere borgere, når de har brug for det:

– Nogle gange er det vigtigt, at man lige kan se vedkommende,ikke bare høre stemmen, hvis man lige ringer op, men at man lige kan se: Ser du ok ud?

Selvom Kasper Grooss synes, de virtuelle møder er et gode, så foretrækker han stadig de fysiske.

Tanken er dog heller ikke, at webcam-møderne skal erstatte de fysiske besøg.

Februar 2015: Aktuel hjemmeside herunder:

Virtuel bostøtte – et fagligt redskab

Virtuel bostøtte er bostøtte, der gives til borgeren over web-cam, evt. suppleret med apps til smartphones. Virtuel bostøtte er video-samtaler, samtaler uden billede eller ’samtaler’ via chatfunktionen.

Borgeren og den bostøttemedarbejderen kan bruge virtuel bostøtte som et fleksibelt og tryghedsskabende redskab, som bl.a. giver mulighed for

  • tryghed og større kontinuitet med flere, kortere samtaler
  • bostøtte på farten (ferie, uddannelse osv.)
  • samtaler på borgerens præmisser – og under borgerens kontrol
  • tryghed i udfasning
  • bostøtte til isolerede borgere.

Virtuel bostøtte giver mulighed for at tilpasse støtten til den enkelte borgers behov. På den måde er virtuel bostøtte med til at forbedre kvaliteten af bostøtten for borgere, som har glæde af webcamsamtaler og applikationer.

Tryghed og kontinuitet

Med virtuel bostøtte kan samtalerne været styret af, hvornår der er brug for dem. Borgerne kan få en mere kontinuerlig kontakt med deres bostøttemedarbejder, fordi bostøtten kan opdeles i lidt mindre bidder gennem flere korte samtaler frem for få længere besøg. Det gør, at problemerne eller bekymringerne ikke når at vokse sig så store, som de ellers kunne nå at gøre mellem besøg hver 14. dag. Det giver mere ro og frem for alt tryghed.

Bostøtte på farten

Det skaber også tryghed, at borgeren kan få virtuel bostøtte, selv om han eller hun er væk fra hjemmet, fx på ferieophold og på uddannelsesophold
– eller hvis han eller hun er hos lægen eller er indlagt.

Samtidig kan flere borgere få mod til at rejse ud, fordi bekymringen over at skulle af sted bliver mindre, når bostøtten er ’med i tasken’.

På borgerens præmisser

Med virtuel bostøtte kan borgeren være med til at bestemme, hvordan han eller hun ønsker at modtage bostøtte. Det er fx op til borgeren, hvordan den virtuelle bostøttesamtale foregår: Hvis borgeren ikke har lyst til videosamtale, kan billedet slås fra, og samtalen kan gennemføres med lyd alene. Det er også muligt at ’samtale’ via chat-funktionen. I alle tilfælde har borgeren mulighed for at afslutte samtalen når som helst.

Borgeren kan også få støtte, selv om han eller hun ikke ønsker eller har overskud til at lukke nogen ind i sit hjem. Flere borgere har også været glade for at kunne ryge under webcam-samtalerne, hvilket normalt ikke er tilladt af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø.

Tryghed i udfasning

Virtuel bostøtte kan give borgeren større tryghed i en periode, hvor bostøtten skal udfases. Med virtuel bostøtte kan borgeren gradvist vænne sig til ikke at få besøg. Trygheden i at have en ’livline’ til bostøtten kan for nogle borgere også betyde, at de starter udfasningen tidligere.

Kilde: Får besøg over webcam | TV 2 | ØSTJYLLAND

Læs mere her

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.