Faaborg Midtfyn Kommune søger mentor til udsatte borgere 

EBMentor til udsatte borgere Jobcenter Faaborg-Midtfyns udførerenhed Center for Aktiv Indsats søger en mentor med socialfaglig uddannelse eller anden relevant uddannelse og gerne erfaring inden for området.

Centret varetager tilrettelagte projekter for Jobcentret, herunder mentoropgaver. Vi søger en kollega, som indgår i et team med 7 andre kolleger, der alle arbejder som mentorer. Mentoren skal støtte op omkring udsatte borgere, hvor motivation og en håndholdt indsats er væsentligt for at borgeren kan påbegynde en opstart til aktiviteter og beskæftigelsesrettede tilbud. Vi arbejder med Effekt og Progression i forhold til den enkelte borgers udvikling frem mod selvforsørgelse. Vi etablerer virksomhedspraktikker og beskriver disse og det er derfor vigtigt, at du i høj grad skriftlig kan dokumentere indsatsen. Vi arbejder med relationer, hvor empowermentbegrebet indgår. Tværfagligt samarbejde med behandlingsinstitutioner og øvrige kommunale afdelinger vil være en del af hverdagen. Vi har kollegial sparring samt supervision med ekstern supervisor.

Kilde: Faaborg Midtfyn Kommune søger mentor til udsatte borgere – Faaborg-Midtfyn Kommune – Jobzonen

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.