Evaluering af folkehøjskolernes mentorordning

Højskolernes mentorordning startede som et projekt, for unge mellem 17 ½ og 25 år der af UU blev vurderet til at være i risikogruppen for ikke at få en ungdomsuddannelse. Projektet blev evalueret af DPU.

Mentorordningen begyndte som et projekt der varede fra 2007-2009. Projektet blev evalueret af DPU. Læs evalueringsrapporten “Evaluering og dokumentation af højskoleophold med mentorordning af Ulla Højmark Jensen, DPU.

Læs mere om den nuværende

Mentorordning.

Source: Mentorordning – FFD

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.