Etnisk mangfoldighed – mentorordning i filmbranchen

I december blev der taget hul på en ny mentor-ordning i filmbranchen. Ni par bestående af en mentee og en mentor er blevet matchet, således at mentees med anden etnisk baggrund end dansk i det kommende år er koblet sammen med erfarne kræfter fra dansk filmproduktion.Det er producere, instruktører og manuskriptforfattere, der har meldt sig som mentorer, og kravet til mentees er, at de har tilknytning til filmbranchen gennem en uddannelse eller gennem arbejde på filmproduktioner. De ni mentees er fra faggrupperne instruktør, skuespillere, klipper og fotograf. Parrene har ikke nødvendigvis samme filmfaglige baggrund, men er sammensat, så mentees får størst mulig gavn af mentorernes erfaring.

Producentforeningen varetager ordningen, der er sat i gang med økonomisk støtte fra Det Danske Filminstitut, Danske Filminstruktører og Danske Dramatikere.

“Fra Filminstituttet vil vi gerne undgå at skulle sætte kvoter på filmstøtte ud fra etnicitet, køn, social baggrund med mere. For os er det et spørgsmål om at højne kvaliteten af det, der bliver skabt i dansk film; at talentfulde filmfolk uanset baggrund udvikler sig, dygtiggør sig og får chancen for at bidrage til den fælles pulje af talent i dansk film,” siger Claus Ladegaard vicedirektør for Filmstøtte, Det Danske Filminstitut.

“Mentor-ordningen er et af de initiativer, vi har sat i gang sammen med organisationerne, og vi har stor tiltro til projektet. Vi har rådført os med Foreningen Nydansker og bygger på erfaringer fra DR og ISS, der har iværksat lignende ordninger med rigtig gode resultater. Det bliver spændende at se, hvad tiltaget kan tilføre dansk filmproduktion. Vi er taknemmelige for, at ni erfarne mentorer har meldt sig og nu giver sig i lag med at udforske potentialet, og vi værdsætter det arbejde, Producentforeningen lægger i at udvikle og drive ordningen.”

Klaus Hansen fra Producentforeningen: “Med mentor-ordningen vil vi yde vores bidrag til at gøre dansk film og tv endnu mere spændende og varieret. Vi tror på, at vi ved at styrke filmfolk, der har en anden baggrund, kan få nye udtryk frem og føje noget til det, vi i forvejen er gode til at lave. Det er nogle gode match mellem mentorer og mentees, vi har etableret, og jeg glæder mig til at se, hvad de får ud af forløbet”.

Runden med de første ni par strækker sig indtil efteråret, og ordningen fortsætter derefter med nye deltagere.

Kilde: Etnisk mangfoldighed – mentor-ordning

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.