ERFARINGER, DER GØR EN FORSKEL

Frivilligcenter Silkeborg er lige nu i gang med at lave et tilbud til mennesker på enten kontant- eller uddannelseshjælp, som oplever psykiske vanskeligheder. Vi søger i den forbindelse mennesker, der selv har oplevet det at have psykiske og sociale udfordringer og som nu har fået det bedre og har overskuddet og lysten til at blive frivillig peer-støtte.

ERFARINGER, DER GØR EN FORSKEL

Peer-fællesskab Silkeborg er et peer-projekt, hvilket betyder, at de frivillige i projektet selv har personlige erfaringer med psykiske vanskeligheder og recovery.  Det er således en forudsætning for at være frivillig i projektet, at du har personlige erfaringer med psykiske udfordringer i hverdagen, og at du er kommet så langt i dit forløb, at du nu er klar til at bruge dine erfaringer til at hjælpe andre. Din funktion som peer-støtte er at formidle håb og handlemuligheder og inspirere din peer-støttemodtager til, hvordan I kan skabe gode løsninger for fremtiden.

Som peer-støtte er du med til at udforme hvordan, du ønsker at udfylde rollen. Du aftaler med din peer-støttemodtager hvor ofte og hvor længe, i mødes, samt hvad i skal lave sammen. Et forløb varer 3 måneder. Herefter bestemmer du, om din rolle som peer-støtte skal sættes på pause eller afbrydes, eller om du har lyst til at blive matchet med en ny peer-støttemodtager.

HVAD FÅR DU UD AF AT VÆRE FRIVILLIG?

Der er mange gode grunde til at blive frivillig peer-støtte:

 • Du formidler håb, handlekraft og mod til et andet menneske
 • Du gør recovery konkret og realistisk og er villig til at bringe dine egne erfaringer i spil
 • Du klædes på til din rolle og opgave, hvor du lærer at bruge dine personlige erfaringer som fagligt redskab til at støtte og hjælpe andre
 • Du bliver en del af et inspirerende netværk og fællesskab med de andre frivillige
 • Du får erfaring med og viden om det psykiatriske behandlingssystem og/eller de psykosociale tilbud i kommunerne
 • Du deltager månedligt i et sparrings-fællsskab med de andre peer-støtter og vil her modtage endnu flere redskaber til dit virke som peer-støtte
 • Du udbygger dit CV med værdifuld erfaring og ny viden

DET FORVENTES, AT DU

 • Har erfaring med og viden om psykiske vanskeligheder, rehabilitering og recovery
 • Forstår hvordan det føles at have et ønske om at stå på egne ben
 • Har været i gang med din recovery proces i mindst et år
 • Kan samarbejde i teams og udvikle relationer
 • Kan motivere andre til udvikling
 • Kan tage ansvar og er samvittighedsfuld
 • Har en anerkendende tilgang til andre mennesker
 • Kan arbejde selvstændigt og inddrage egne erfaringer i samarbejdsforløb med borgere

Har du lyst til at være frivillig, eller er du nysgerrig og har du spørgsmål, så kontakt inden da peer-støttekoordinator Malene Jensen.

Vi glæder os til at høre fra jer!  Klik på link øverst i indlægget.

Denne annonce er oprettet af Frivilligcenter Silkeborg. Frivilligcenter Silkeborg er et af landets ca. 50 lokale frivilligcentre. Et frivilligcenter er – blandt andet – en slags arbejdsformidling for frivilligt socialt arbejde. Frivilligcentret kender de lokale organisationer og henviser mennesker, der vil tilbyde deres frivillige arbejdskraft, til relevante organisationer og foreninger. Henvend dig gerne til frivilligcentret, hvis du vil vide mere om ovenstående job eller om de øvrige muligheder for at blive frivillig i Silkeborg.

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.