En mentorordning skal give mere personlig støtte til ældre, der har haft en blodprop eller blødning i hjernen.

 

dagens-medicinForskningsprojekt skal give apopleksiramte mere livskvalitet

Et mere indelukket og hjemmebundet liv er ofte konsekvensen for ældre efter at være ramt af en blodprop eller blødning i hjernen. Det kan nemlig være svært at opretholde det samme aktive og sociale liv, som man havde før.

Forskningsprojektet »Apopleksi – 65 plus. Fortsat aktiv livsførelse« skal nu forsøge at rette op på det, skriver Hospitalsenhed Midt på deres hjemmeside.

Samarbejdet mellem Hammel Neurocenter under Hospitalsenhed Midt, Aarhus Kommune og Hjernesagen skal fokusere på overgangen fra hospital til eget hjem og undersøge effekten af en mentorordning til patienter over 65 år med blodprop eller blødning i hjernen.

Som hovedled i projektet udarbejder og evaluerer forskerne et mentorprogram, hvor terapeuter fra Aarhus Kommune bliver tilknyttet patienterne i op til ni måneder efter, de er blevet udskrevet fra hospitalet. Hjernesagen kan især bidrage med kontakt til mennesker, der selv har oplevet apopleksi på egen krop.

Formålet med projektet er at klæde både patienter og de pårørende på til et aktivt og meningsfuldt liv, der passer lige præcis til deres egne ønsker, behov og ressourcer.

Apopleksi-patienter oplever nemlig ofte, at det er svært at opretholde det samme aktive liv som før, når de lige er kommet hjem fra hospitalet, og de ældre risikerer ensomhed og depression, fortæller fysioterapeut og ph.d. Hanne Pallesen fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter, der står i spidsen for forskningsprojektet.

»Mange af de eksisterende tilbud er standardiserede. Vi ved, hvordan træningen skal tilrettelægges, hvis du for eksempel har en lammet arm. Men når vi taler livskvalitet på et overordnet plan, er det nødvendigt at gå mere personligt og nænsomt til værks. Hvad er livskvalitet for den enkelte? Det kan ikke standardiseres. Man er helt inde på personens og familiens enemærker. En mentor kan støtte op om personen og de pårørende – uden at tage over,« siger Hanne Pallesen fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter i pressemeddelelsen.

Velux Fonden støtter projektet med 2,5 mio. kr. Den almennyttige fond har nu i to år fokuseret på at støtte forskning i ældre og rehabilitering.

Kilde: Forskningsprojekt skal give apopleksiramte mere livskvalitet – Dagens Medicin

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.