En hjælpende hånd: Fra indsat til velfungerende borger

Der er ikke garanti for succes, når Britta Pedersen, frivillig i Røde Kors, starter bilen i Odense og kører mod et af fængslerne i Jylland eller på Fyn for at hjælpe en af de indsatte med at få et bedre fodfæste, når de kommer ud.

Men når det lykkes, giver det så meget mening, at det så rigeligt er anstrengelserne værd, fortæller hun.

Britta Pedersen arbejder som mentor i programmet Primus Motor, hvor målet er at lette overgangen fra fængsel til frihed, og efter to forløb, som stoppede, før de rigtigt kom i gang, havde hun sammen med sin medmentor en god oplevelse tredje gang med “Ali” fra Odense.

– Han har været nem at hjælpe, for han var ikke påvirket af stoffer. Og i dag er han i gang med at tage et lastbilkørekort og har fået sin egen lejlighed, fortæller Britta Pedersen.

Britta Pedersen er mentor i Røde Kors-projektet Primus Motor, som forsøger a hjælpe indsatte fra det kaos, der kan ramme dem, når de bliver løsladt. – Der er desværre ikke ret mange indsatte, der kender til det her tilbud. Men dem, vi har hjulpet, er meget glade for det og siger, at det er det bedste, der er sket i deres fængselstid. 

Glad for at det var frivilligt

“Ali” havde tidligere prøvet et par mentorer fra Odense Kommune, men dem var han ikke glade for:

– Det var vigtigt for ham, at vi gjorde det af egen fri vilje og af lyst, for hans oplevelse med de kommunale mentorer var, at de mere gjorde det for at få løn, end for at hjælpe ham. I dag har vi afsluttet projektet, men jeg har stadig telefonisk kontakt med ham, og han er glad for interessen. Jeg tror faktisk, det nogle gange er de indsattes største problem – at de føler, folk kun interesserer sig for dem, fordi der er penge i at arbejde med dem, siger Britta Pedersen.

Fristet af de forkerte

Ifølge Britta Pedersen kommer “Ali” fra en god familie, hvor der er opbakning til børnene – de fleste af hans andre søskende har fx en videregående uddannelse.

For ham blev tilbuddet om hurtige penge på et tidspunkt, hvor han ikke havde noget at lave, imidlertid skæbnesvangert.

– Jeg tror måske, han på grund af manglende modenhed havde svært ved at overskue konsekvenserne af sine handlinger, fortæller Britta Pedersen.

Altid til at få fat på

Hun har – efter “Ali” blev løsladt – hjulpet ham med at få lavet et CV til jobsøgning, været med til at afklare hans skatteforhold og tilbudt at gå med som uvildig bisidder til møder med kommunen.

– Men jeg tror også, at det betød meget, at han altid kunne få fat i mig. At han ikke behøvede at runde sin familie hver gang, han havde et problem. Det kan meget vel være noget, som man er lidt flove over at snakke med sin omgangskreds eller familie om – og vi har som mentorer ingen følelser i klemme eller er fordømmende, fortæller hun.

Indblik i fængselsverdenen

For Britta Pedersen har oplevelsen som mentor også været god.

– Det har været berigende og i den grad overgået mine forventninger, fortæller hun om det frivillige arbejde, som hun kastede sig over for små tre år siden.

– Jeg har fået et virkeligt godt indblik i fængselsverdenen, som jeg tidligere kun kendte fra nyhederne, og jeg har fået en bedre forståelse for, hvorfor nogle af dem gør, som de gør. Det kunne nogle flere godt tåle at opleve, fordi man måske så ville hjælpe dem på en anden måde. For at sætte mennesker i fængsel med andre, mere hårdkogte kriminelle giver i hvert fald ikke det ønskede resultat. Tværtimod, siger hun.

Lammende gæld

Det kan være, at folk, som ikke tidligere tog stoffer, får den vane i fængslet. Eller kommer til at skylde penge til nogen, de ikke skal skylde penge, fordi det er umuligt at komme ud af igen.

– Og så er der den gæld, de indsatte opbygger ved at være igennem retssystemet. Ham, vi hjalp, har en gæld på næsten 1 million kroner på grund af de retssager, han har været igennem, og den gæld skal han kæmpe med resten af livet. Måske kan det lykkes for ham at blive gældfri, hvis han får et arbejde, men mange andre kommer bare tilbage til ledighed igen. Og for nogle er den nemmeste løsning at lave noget nyt, så man kan komme ind og sidde og få gratis mad og logi igen, fortæller Britta Pedersen.

Spred budskabet

Hun håber på, at budskabet om mentorerne fra Røde Kors, der står klar til at hjælpe, kommer ud til et en større gruppe, så flere vil efterspørge hjælpen:

– Der er desværre ikke ret mange indsatte, der kender til det her tilbud. Men dem, vi har hjulpet, er meget glade for det og siger, at det er det bedste, der er sket i deres fængselstid. Så jeg håber, at en artikel som den her kan være med til at udbrede kendskabet, siger Britta Pedersen.

“Ali” hedder i virkeligheden noget andet, men på grund af hans situation er hans rigtige navn anonymiseret.

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.