En fleksibel mentorordning – efter behov. Besøgsvenner til etniske minoriteter på plejehjem 

 

”Der er meget få ældre med anden etnisk baggrund på plejehjemmene – og det kan være rigtig svært. Jeg var besøgsven på et plejehjem, hvor der boede én bosnisk kvinde, mens resten havde dansk baggrund. Og hun sad bare alene på værelset og turde ikke gå ud. Hun vidste ikke, hvordan hun skulle gøre, og det gjorde de andre ældre heller ikke. Hun blev den fremmede. Og til sidst så døde hun bare – helt alene.”

Men ingen behøver dø alene. Det er en god ting for alle, når man skaber mere integration. Det skaber social robusthed. Nogle siger, at det er for sent at skabe integration. Men det er aldrig for sent, og vi må aldrig give op. Her er ideen om bedre uddannelse til plejehjemspersonale og ideen om Albi-besøgsvenner opstået. Vi kalder besøgsvennerne for albier – det betyder kærlighed fra hjertet.

Projektstifterne ønsker også at skabe en såkaldt fleksibel mentorordning for nye borgere, der ikke som andre mentorordninger har enkeltstående formål, såsom: Beskæftigelse, Indførsel i det danske samfund, lær at cykle. I stedet skulle der skabes en mentorpulje, hvor mentorer blev matchet ud fra den mange forskellige typer behov, som de nye borgere har.

Samarbejdet blev etableret mellem stifterne af foreningen Multikulturelle plejehjem, Roskilde Kommunes integrationsenhed og RUC. Der er lagt i støbeskeen, at starte et pilotprojekt om det multikulturelle møde, eller Albi-projektet i Roskilde Kommune.

Ideer til specialevinkler:

Undersøge hvordan samtaler kan fremme sammenhængskraft og at forebygge ensomhed.

Undersøge hvilke trivsels-, livskvalitets-, sundhedsmæssige betydninger gensidig udveksling af livserfaringer kan have for den enkelte.

Undersøge hvordan besøgsvenner kan forebygge fordomme og fremme fællesskaber på tværs af kulturer og befolkningsgrupper.

Hvordan organiserer man eller laver sociale interventioner for en fleksibel mentorordning, som giver mening både for frivillige og modtagne borgere.

Hvilke identitetsmæssige/sundhedsmæssige betydninger har det for frivillige at være mentorer?

Hvilke identitetsmæssige/sundhedsmæssige betydninger har det for borgere, der har en mentor?

Kilde: En fleksibel mentorordning – efter behov. Besøgsvenner til etniske minoriteter på plejehjem (Opslag hos x-platform)

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.