En attraktiv stilling som recovery mentor

En attraktiv stilling som recovery mentor, 20-25 timer ugentligt, i nyt Ambulatorium for Psykoterapeutisk Udvikling på Psykoterapeutisk Center Stolpegård er ledig til besættelse 1. september 2017.
Vil du være med til at udvikle et nyt behandlingstilbud i psykiatrien til mennesker med dobbeltdiagnoser; samtidig angst, depression, tilpasnings- og posttraumatisk belastningsreaktion eller personlighedsforstyrrelse og et misbrug med alkohol og/eller stoffer? Har du lyst til at være en del af et tværfagligt behandlerteam og bidrage med et brugerperspektiv? Har du lyst til at forbedre den tværsektorielle behandling sammen med kommunerne? Så er du vores recovery mentor.

 

Ambulatoriet for Psykoterapeutisk Udvikling er et nyt og ambitiøst sundhedsfagligt initiativ, som Region Hovedstadens Psykiatri har valgt at etablere som en såkaldt ’modelcelle’. Vi skal ansætte et helt nyt hold af medarbejdere; en afdelingslæge, en lægesekretær, to psykologer, en socialrådgiver, en sygeplejerske, en fysioterapeut/ergoterapeut/sygeplejerske/psykolog og en recovery mentor.

En modelcelle

En modelcelle er en lean-metode til at udvikle et nyt behandlingskoncept fra grunden gennem en systematisk og datadrevet proces med planlægning, afprøvning, måling og justering over en forsøgsperiode på to år. Det er hensigten at udvikle en model, som efterfølgende forventes implementeret i RHP.

Formål

Ambulatoriets formål er at udvikle og afprøve standarder for udredning og behandling samt en model for samarbejde mellem region og kommune til mennesker med dobbeltdiagnose med ret til behandling. Der vil være fokus på at udvikle et psykoterapeutisk behandlingskoncept med mulighed for individualiseret og effektiv behandling af det enkelte menneske gennem åbne og fleksible behandlingsmoduler. Vi skal gennem systematiske målinger løbende justere og forbedre behandlingen. Ambulatoriet bygger desuden på en recovery-orienteret tænkning og trækker aktivt på ressourcer fra mennesker med levede erfaringer. Målet er at kunne tilbyde rettidig, effektiv, koordineret og sammenhængende tværsektoriel behandling.

Hvorfor en recovery mentor på holdet?

En recovery mentor kan bidrage med noget særligt til vores behandlerteam, fordi han eller hun kan trække på sine egne levede erfaringer med psykisk sygdom, misbrug og recovery. Recovery mentoren kan være rollemodel og vise, at det er muligt at komme sig og komme tilbage til hverdagen igen.

Dine arbejdsopgaver

 • Recovery-grupper
 • Individuelle samtaler
 • Pårørendesamtaler og undervisning
 • At indgå i et tværfagligt team og behandlingstilbud
 • At lytte, støtte og hjælpe med at forstå og ’finde vej’ i psykiatrien og i kommunerne
 • At yde følgeskab mellem psykiatrien og samarbejdspartnere i kommunerne
 • At være med til at ’bygge bro’ og styrke samarbejdet mellem psykiatrien og kommunerne
 • At være rollemodel, indgyde håb og fremme recovery
 • At være med til at etablere hverdagsaktiviteter og kontakt til relevante foreninger og andre samarbejdspartnere i samfundet
 • At formidle og undervise både ’ude og hjemme’ om brugerperspektivet og recovery.

 Dine kompetencer

 • Du har eller har haft en ikke-psykotisk psykiatrisk diagnose og har været i behandling på et psykiatrisk ambulatorium eller indlagt på et psykiatrisk center
 • Hvis du tidligere også har haft erfaringer med misbrug af alkohol og/eller stoffer og haft kontakt til et rusmiddelcenter er dette en fordel
 • Du har måske en relevant uddannelse og/eller arbejdserfaringer indenfor området
 • Du er stabil, udadvendt, udviklingsorienteret og god til at danne relationer med andre
 • Du har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå på lige fod med de andre i et tværfagligt team
 • Du er i stand til at lægge afstand til din egen sygdomsperiode/misbrug og kan trække på og bringe dine levede erfaringer i spil i form af almene og brugbare værktøjer for at fremme det enkelte menneskes recovery-proces
 • Du har lyst til at arbejde med løbende og systematisk forbedringsarbejde (Lean)
 • Du har lyst til løbende at indsamle data og bidrage til forskning. 

Stolpegård og Region Hovedstadens Psykiatri tilbyder

 • En unik chance for at være med til at bygge et nyt behandlingskoncept op fra bunden med fokus på tværsektorielt samarbejde sammen med en gruppe engagerede kolleger og bidrage med brugerperspektivet
 • Del af Psykiatrisk Center Stolpegård med høj faglighed, kompetence og udvikling indenfor psykoterapeutisk behandling
 • En måneds fællesundervisning om diagnostik og målemetoder, psykopatologi og rusmidler samt relevante psykoterapeutiske behandlingsmetoder og recovery
 • Løbende kompetenceudvikling og supervision
 • Del af det samlede ’erfa-fællesskab’ af recovery mentorer i Region Hovedstadens Psykiatri, hvor I mødes og udveksler erfaringer som recovery mentor.
 Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er tidsbegrænset til 2 år med mulig forlængelse. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afsnitsleder og psykolog Morten Kistrup på tlf. 38 64 54 40 eller e-mail morten.kistrup@regionh.dk eller koordinator for recovery mentor indsatsen i RHP Merete Benedikte Johansen på tlf. 21 43 18 04 eller e-mail merete.benedikte.johansen@regionh.dk.
 Søg jobbet online her på siden senest den 19. juni 2017 kl. 8.00. Ansættelsessamtalerne afholdes den 29. juni 2017 mellem kl. 9.00 og 13.30. Ansættelsesudvalget består udover medarbejdere fra Stolpegård af en brugerrepræsentant og en repræsentant fra et rusmiddelcenter.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Psykoterapeutisk Center Stolpegård varetager ambulant psykoterapeutisk behandling af voksne med ikke-psykotiske psykiske lidelser. Centret er opdelt i 3 ambulante afsnit: Et ambulatorie for angst, tvangslidelser, belastningsreaktioner og traumer, et ambulatorie for personlighedsforstyrrelser og et ambulatorie for psykoterapeutisk udvikling. Opgaverne består i udredning, psykoterapeutisk behandling og psykosocial rehabilitering. Der arbejdes ud fra forskellige referencerammer: Kognitiv adfærdsterapeutisk, mentaliseringsbaseret, systemisk/narrativ, psykodynamisk/gruppeanalytisk. Centret huser desuden en forskningsenhed for psykoterapiforskning samt et kompetencecenter.

Yderligere oplysninger om centret på www.psykiatri-stolpegaard.dk

Kilde: En attraktiv stilling som recovery mentor, 20-25 timer ugentligt, i nyt Ambulatorium for Psykoterapeutisk Udvikling på Psykoterapeutisk Center Stolpegård er ledig til besættelse 1. september 2017

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.