Efteruddannelse for mentorer og støtte-kontaktpersoner

Narrative perspektiver på pædagogisk hverdagspraksis: Denne DISPUK  uddannelse er en toårig uddannelse. – På første del af uddannelsen opnår den studerende grundlæggende færdigheder i den narrative samtale i relation til støtte/kontakt og mentorarbejdet, samt grundigt kendskab til de teorier, der danner basis for metoden. På anden del af uddannelsen udvides dette med færdigheder i inddragelse af netværk, grupper, processtyring og skriftlighed samt yderligere samtalefærdigheder og teoretisk og metodisk forståelse. De 9 dage svarer til 72 lektioner og heri indeholdt 5 lektioner egenterapi samt 20 lektioner supervision.

Den franske filosof Michael Foucault har sagt, at omsorg for sig selv altid må komme før omsorg for andre. På DISPUK mener vi, at selvomsorg i socialt arbejde blandt andet kommer igennem en stadig stærkere fornemmelse af og viden om, hvad man gør, og hvorfor man gør det. Det skaber frihed at kunne beskrive og begrebsliggøre sin praksis. Frihed til at gøre nyt og frihed til at gøre mere. Jo bedre man kan formulere sig meningsfuldt om sin praksis – jo mere professionelt arbejder man.

Læs mere om Dispuk uddannelsen her

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.