Efter ressourceforløb: Hver tiende står helt uden indtægt – Avisen.dk

Avisen dk

Over 10 procent af dem, der har været i ressourceforløb, kommer ud af forløbene med hverken løn eller ret til offentlig forsørgelse. Det viser nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Nogle kan bo hos venner og bekendte, andre må leve af deres ægtefælles indkomst og atter andre fylder formentlig op i hjemløsestatistikkerne.

Mere end hver tiende borger, der har været i ressourceforløb, står helt uden indtægt, når forløbet er slut.

Det viser en ny opgørelse, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har lavet for Avisen.dk.

– Det kan være folk ikke har ønsket eller ikke har kunnet deltage i ressourceforløbene, fordi de eksempelvis er for syge, og som nu hverken har lønindtægt eller ret til kontanthjælp, siger Iben Nørup, der er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

Læs også: Tre partiledere kræver nye ressourceforløb: Ingen skal have seng med på job

 

Arbejdsmarkedsstyrelsens tal dækker de 3.048 personer, som i januar 2016 havde afsluttet et ressourceforløb. Fem uger efter, at forløbet var afsluttet, stod 10,6 procent af dem helt uden indtægt; det, der hos styrelsen kategoriseres som selvforsørgelse.

Forsvinder i registrene

Fælles for dem er, at der er meget lidt viden om, hvordan de klarer sig uden indtægt, forklarer Iben Nørup.

 

– Når folk mister deres indtægt, forsvinder de så at sige i de officielle registre, så vi ved faktisk ikke, hvad der sker med dem. Nogle bliver måske forsørget af deres ægtefælle eller tager forskud på en pensionsopsparing. Men vi kan se, at hjemløsestatistikkerne samtidig er vokset i de sidste år, så man kan også frygte, at der er nogle, der falder helt igennem, siger hun.

Iben Nørup har forsket i førtidspensionsreformens konsekvenser og netop udgivet ph.d.-afhandlingen “Arbejde og sygdom” om førtidspensionister og arbejdsliv.

Læs også: Susanne efter et år i ressourceforløb: Det minder om et aflivningsforsøg

Hun peger på, at de 10,9 procent ikke er et tal, der har rykket sig meget, når man ser på, hvor mange der tidligere er kommet i arbejde efter endt ressourceforløb.

– Det bekymrende er, at det ser ud til at være en ret stabil andel. Det er kun en lille del af ressourceforløbene, der endnu er afsluttet, men hvis tendensen fortsætter, kan man frygte, at langt flere vil stå i samme situation, når der om nogle år er mange flere, der har gennemført ressourceforløb, siger Iben Nørup.

Socialrådgivere: Vi har et mørketal

Ressourceforløbene blev indført i forbindelse med førtidspensionsreformen fra 2012. De var et forsøg på at gøre flere syge og sårbare ledige i stand til at vende tilbage på arbejdsmarkedet eller at tage en uddannelse frem for at komme på førtidspension.

Men siden er systemet blevet kritiseret for at være meningsløst eller ligefrem at gøre folk mere syge. Der har blandt andet været eksempler med syge ledige, som må have enseng med i arbejdsprøvning, og folk på ressourceforløb, der er døde, mens de har ventet på at få tilkendt førtidspension.

Senest har partilederne fra S, SF og R varslet, at de er parate til at se på, om reglerne skal laves om.

Hos Dansk Socialrådgiverforening opfordrer formand Majbrit Berlau til, at det nu bliver undersøgt, hvorfor nogle ender uden indtægt efter at have deltaget i et ressourceforløb.

– Vi har et mørketal af folk, der står helt uden indtægt. Ikke bare efter endt ressourceforløb, men også alle dem, der har mistet deres ret til dagpenge eller sygedagpenge. Vi bør som samfund have en interesse i, at det bliver undersøgt, hvor mange det drejer sig om, og hvad der sker med dem, siger hun til Avisen.dk.

Seks procent i langvarig fattigdom

Ser man på, hvor mange, der stadig står uden indtægt 12 måneder efter ressourceforløbet, falder tallet noget. I maj 2015 stod 5,9 procent uden indtægt 12 måneder efter, at de har afsluttet et ressourceforløb.

Det fremgår af en besvarelse til Folketingets beskæftigelsesudvalg på baggrund af tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Men selvom godt seks procent måske ikke lyder af meget, så er det alligevel et skræmmende tal, mener Iben Nørup.

– Et er at være uden indtægt i tre måneder, men at være fanget i fattigdom i et helt år? Det er virkelig længe, siger hun.

Forligspartierne bag førtidspensionsreformen ventes at mødes for at evaluere blandt andet ressourceforløbene i løbet af efteråret.

Læs også: Politiker: Vi skubber folk ud i fattigdom

Det sker der efter ressourceforløb

3.084 personer havde i januar 2016 afsluttet et ressourceforløb.

Fem uger efter stod 10,9 procent, eller 332 personer, helt uden indtægt fra hverken løn eller offentlig ydelse.

3 procent, eller 90 personer, var kommet i arbejde.

42,6 procent, eller 1.298 personer, havde fåettilkendt førtidspension.

Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM

Kilde: Efter ressourceforløb: Hver tiende står helt uden indtægt – Avisen.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.