Efter 4.408 ressourceforløb: Så få er kommet i arbejde

Af de 4.408 personer, der har været igennem et ressourceforløb, er kun 130 kommet ud i et almindeligt job bagefter. Det viser en ny opgørelse fra Beskæftigelsesministeret. – Alligevel mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), at tallene viser en god udvikling.

“Knap 30 procent har fået styrket deres tilknytning til arbejdsmarkedet efter et ressourceforløb for eksempel i et fleksjob. Det er jo en gruppe, der tidligere måske bare blev overladt til en passiv førtidspension. Det er godt for både den enkelte og samfundet,” skriver ministeren til Avisen.dk.

De 30 procent dækker primært over personer, der er kommet i fleksjob eller får såkaldt ledighedsydelse, fordi de er blevet visiteret til et fleksjob.

Bekymrende lille effekt

Men man kan ikke nødvendigvis sige, at de 30 procent er kommet tættere på arbejdsmarkedet, mener forsker Iben Nørup fra Aalborg Universitet. Hun har skrevet Ph.d. om ressourceforløb.

Og dem, der rent faktisk har fået et fleksjob, arbejder ikke nødvendigvis mere, end førtidspensionisterne gjorde før reformen.

 Seks ud af ti af fleksjobbene er såkaldte ‘minifleksjob’, hvor man arbejder under 10 timer om ugen. Før reformen i 2013 arbejdede nogle af førtidspensionisterne også op til 10 timer om ugen i løntilskudsjobs.

Det bliver man nødt til at tælle med, når man vil opgøre, hvor mange der reelt har et arbejde før og efter reformen, mener Iben Nørup.

– Så man skal passe på med at konkludere, at det er en effekt af reformen. Man har bare flyttet lidt rundt på, hvad man kalder det. Jeg synes, det er bekymrende, at man så lang tid efter reformen ikke kan se en større effekt, siger hun.

Invester i resourceforløb

Da et bredt flertal i Folketinget indførte ressourceforløbene i 2013, vidste politikerne godt, at det var de allersvageste ledige, de havde med at gøre. Og derfor var ambitionen også kun, at to procent af dem, der har været i ressourceforløb, ville komme ud i et almindeligt job bagefter.

De 130 personer, der er kommet i arbejde, svarer til cirka tre procent og er dermed lidt mere, end politikerne havde regnet med. Det kommer ikke bag på socialrådgivernes formand Majbrit Berlau, at tallet ikke er højere.

– Til gengæld er det glædeligt, at så mange er kommet i fleksjob. De mennesker, der har fået en chance for et andet liv end førtidspension, er sikkert rigtig glade. Men vi skal have øget den procentdel, siger hun.

På trods af intentionen om, at færre skal på førtidspension, får 45 procent stadig tilkendt pensionsformen, når de har været igennem et ressourceforløb. Hvis det tal skal endnu længere ned, skal der investeres i ressourceforløbene, mener Majbrit Berlau.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen kom for to uger siden med tre nye initiativer, der skal forbedre ressourceforløbene. Læs mere om dem her

Kilde: Efter 4.408 ressourceforløb: Så få er kommet i arbejde – Avisen.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.