E-mentorordning for blinde og svagtsynede

Blinde og svagsynede, som ønsker viden om uddannelses- og jobmuligheder, kan via IBOS’ E-mentorordning komme i kontakt med blinde og svagsynede, som er integreret på arbejdsmarkedet og er villige til at dele deres erfaringer. Alle mentorer deltager i ordningen på frivillig basis.

Kilde: Læs om mentorordningen

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.