Dumpekarakter til mentorordning: Fører ikke til job eller uddannelse | Politik | DR

GIFlogoColorSmallMentorordningen er et centralt element i dansk beskæftigelsespolitik, men nu viser en såkaldt effektanalyse af ordningen, at den ikke bidrager til at få folk i arbejde eller uddannelse, sådan som det ellers er meningen, skriver dagbladet Information

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har lavet en såkaldt registerbaseret sammenligning af en indsatsgruppe, der har modtaget mentorstøtte, med en kontrolgruppe, der ikke har.

– Mentorordningen har stort set ingen effekt, når man sammenligner de to grupper. Støtte fra en mentor hjælper ikke folk til at få et arbejde eller starte på en uddannelse inden for det første halvandet år, siger Anders Bruun Jonassen, der er en af forskerne bag rapporten, til avisen.

Social udsat gruppe

Han understreger, at den ude blevne effekt skal ses i lyset af, at de pågældende borgere i begge grupper tilhører en socialt udsat gruppe.

Undersøgelsen viser samtidig en lille tendens til, at mentorer mindsker sandsynligheden for, at borgerne kommer i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

Anders Bruun Jonassen peger imidlertid på, at der er en vis usikkerhed forbundet med den konklusion, fordi det ikke kan udelukkes, at mentorstøtten har haft en gavnlig effekt på andre forhold end dem.

Læs DR her

 Find SFI rapporten her

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.