Lang amerikanske tradition med at give unge udsatte en mentor

Mentoringorg Big Brothers Big Sisters of America” startede omkring år 1900 og siden er millioner af unge utilpassede blevet matchet med en voksen mentor gennem mere end 500 private organisationer i alle 51 stater. I USA har mentoren får en næsten mytisk rolle eller karakter, der tendere mod at giver et billede af mentor som Supermand, der kan transformere den mest uvorne unge amerikaner ind på det rette spor. Bevægelsen er vokset i en sådan grad at den allerede i 1999 kunne betegnes som et socialt fænomen i sig selv.

Flere amerikanske universiteter iværksatte op gennem 1990erne forskning baseret på evaluering af mentorprogrammerne for unge amerikanere. Hensigten var først og fremmest at kvalitetssikre mentorordninger der søger at inkludere unge udsatte og sikre sig mod at de ’dropper ud’. Bevægelsen er i 00erne i stigende grad blevet om organiseret, så man sikre kvaliteten af det arbejde mange voksne frivillige lægger i at være mentorer for udsatte unge. Der er dannet et partnerskab mellem forskere, frivillige organisationer, lærere og folk fra statsadministrationen. Aktiviteterne kan følges på siden

www.mentoring.org

 

 

 

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.