CV

UDVALGTE JOB:

2013 –  Selvstændig forsker og underviser,

2008-2012: Ph.D. stipendiat Roskilde Universitet ,

2003-2008:  Egen konsulentvirksomhed: Herunder udvikling af mentorordninger og udbud af mentoruddannelser.

2005-2006: Projektleder og aktionsforsker: Matchworker – et mentorprogram for indvandrermænd, støttet at EU Socialfond, Integrationsministeriet og Århus Kommune.

2004-2005: Udvikler og projektleder af mentorprogrammet ”Tid til familie” støttet af Urban-programmet i Århus (Gellerup). Med tilknyttet aktionsforskningsprojekt for ogranisationen Ensomme Gamles Værn,

1990-2002: Oplysningskonsulent i Mellemfolkeligt Samvirke; 1995-2002 herunder integrationsindsatsen af indvander- flygtninge i Danmark,

20 års erfaring som højskolelærer og voksenunderviser.

UDVALGTE UDVIKLINGSOPGAVER:

2014-15: Udviklingsarbejdet: Perspektivskifte i psykosocialt arbejde – kompetent, rummelig frivillighed i partnerskab med landsforeningen SIND og Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

2010-11: Proceskonsulent i forbindelsen med udviklingen af mentornetværk i Viborg Kommune i samarbejde med Virksomhedsnet Viborg, Cubion A/S og Grundfos A/S i Bjerringbro.

2009-2010: Medudvikler på europæisk projekt om arbejdsmarkeds inkluderende mentorordninger under EU’s Grundtvigprogram, i samrbejde med partnere i Frankrig, Tykland, Skotland, Spanien, Norge og Danmark. Research, caseundersøgelse, planlægning af mentorkurser med afslutningskonference i Lille, Fr. 2010.

2007 – 2008: Udviklingsworkshop  for Oslo Kommune,  med henblik på udvikling af mentornetværk og mentoruddannelse . Afholdt henholdsvis i Århus og Oslo. Workshops og træning af mentorer.

PEER-REVIEWED ARTIKEL

Juni 2014:Inkluderende mentorering – roller, frirum og dilemmaer, Uden for nummer – tidsskrift for forskning og praksis i socialt arbejde nr 28, 2014

Link til artikel

 UDDANNELSE:

2013: Ph.D graden i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet godtgjort ved afhandlingen  ” Inkluderende mentorering – at skabe sig en verden at leve i”. Kan læses/downloades på mentorblog.dk

Link til afhandling

2005: Proceskonsulentuddannelse, Attractor A/S

1996: Cand. Mag i dansk og antropologi, Århus Univeritet.