Connect søger frivillig mentor i Aalborg!

Ungdommens Rode KorsConnect hjælper unge etniske minoritetskvinder mellem 18 og 30 år, der har været nødsaget til helt eller delvist at bryde kontakten til deres familie og øvrige netværk, med at skabe sociale netværk. De unge kvinder er ofte ensomme og i mange tilfælde har de behov for hjælp til at etablere et selvstændigt og selvvalgt voksenliv. Projektet køres i tæt samarbejde med LOKK og er tilknyttet Ungdommens Røde Kors i Århus.

For at blive mentor i projektet, er det vigtigt, at du er psykisk robust, ansvarsbevidst og kender dine egne grænser. Desuden forventer vi, at du binder dig til projektet minimum et halvt år. Som mentor skal du mødes med en ung, etnisk minoritetskvinde hver 14. dag. Møderne kan bestå af biografture, hygge, sparring eller hjælp til praktiske ting.

Du vil som frivillig blive en del af en velfungerende frivilliggruppe med hyggelige månedlige møder, løbende relevant efteruddannelse, professionel supervision og sociale arrangementer. Disse møder afholdes i Aarhus. Du skal derfor i alt påregne at bruge ca. 12-14 timer om måneden på projektet.

Læs videre her

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.