COK udbyder kurser i Sherpa-metoden

logo-teamsherpaNyeste viden fra forskning i den evidensbaserede Sherpa-metode, der arbejder med alle aspekter af borgerens liv, og samtidig gøre op med myterne om arbejdsevne og psykisk sygdom.

Psykiske sygdomme som angst og depression udgør en stor del af gruppen af borgere, der er på langvarig offentlig forsørgelse. For at kunne opnå en større effekt af en beskæftigelsesrettet indsats for denne målgruppe, er der behov for en langt mere helhedsorienteret og koordineret indsats, samt særlige kompetencer.

Derfor har COK i samarbejde med Sherpa udviklet et kursus, der skal give medarbejdere og ledere i jobcentrene kendskab til Sherpa-metoden.”Afsættet er den nyeste viden inden for evidensbaserede beskæftigelsesindsatser for borgere med psykiske sygdomme, og har som formål, at give borgeren en helhedsorienteret indsats med et efterværn, der skaber varig beskæftigelse. Vi vurderer at samarbejdet kan give kommunerne inspiration til, hvordan de lever op til  de nye krav i beskæftigelsesreformen …

 

Kilde: COK udbyder kurser i Sherpa-metoden | Team Sherpa

Kurset her: Evidensbaseret beskæftigelsesindsats for psykisk sårbare – Certificering

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.