Cindy er tidligere psykiatrisk patient: Nu er hun mentor for andre syge 

Cindy Lund Nielsen har selv kæmpet med paranoid skizofreni. I dag har hun det godt, men hun bruger sine erfaringer fra sygdomsforløbet som recovery-mentor på et botilbud under Psykiatrisk Center Amager.

Her tager hun med ud og taler med de psykisk syge beboere. Hun oplever, at det skaber tryghed for patienterne, fordi de bliver mødt af en, der ved, hvad det vil sige at have en psykisk sygdom, og som selv har boet på et botilbud.

– Når jeg præsenterer mig som mentor, bliver jeg typisk spurgt, om jeg selv har fået medicin og har været indlagt. Og det kan jeg jo svare ja til, siger Cindy Lund Nielsen.

Det skaber en særlig relation, som det almindelige fagpersonale af gode grunde ikke har.

– Jeg kan forstå nogle ting, som det fagprofessionelle personale måske ikke kan på samme måde, fordi de ikke har været patienter. Så man får en anden relation, fordi vi har nogle ting tilfælles, siger hun.

Det fortæller Anne Hertz, der er vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri og ansvarlig for recovery-arbejdet.

– Når man har en baggrund som bruger, er man også bedre i stand til at have nogle synspunkter om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Vi oplever, at recovery-mentorerne på nogle punkter taler bedre og mere direkte til vores patienter og pårørende, siger hun.

I begyndelsen af 2017 havde regionen ansat 25 recovery-mentorer, og i løbet af næste år når man op på 50.

I modsætning til tidligere, da mentorerne kun var ansat på sengeafsnit med indlagte patienter, bliver de nye mentorer også ansat i udgående teams, der behandler patienter i deres eget hjem eller tæt på deres nærmiljø.

– Nu sørger vi for, at alle patienter – også dem, som bliver behandlet ambulant – får mulighed for at få støtte fra en medarbejder med brugerbaggrund, siger Anne Hertz.

Her ser psykiater og formand Anne Lindhardt fine perspektiver i recovery-mentor-ordningen.

– Udbredelsen af de gode ideer er vigtig, så vi får et land, hvor tingene fungerer nogenlunde ensartet. I så lille et land skulle det nok kunne lade sig gøre, når man har noget, som er velundersøgt, og som man ved, virker, siger Anne Lindhardt.

Cindy Lund Nielsen glæder sig over, at Region Hovedstadens Psykiatri nu vil udvide tilbuddet, for hun oplever, at det både giver stor værdi for de nuværende patienter og for hende selv som mentor.

– Jeg er kommet så langt videre fra mit eget forløb, at jeg har fået tænkt over det på en mere konstruktiv måde. Så jeg synes i virkeligheden, at det er ret fantastisk at kunne bruge det forfærdelige, jeg selv har været igennem, på så positiv en måde, siger hun.

Source: Cindy er tidligere psykiatrisk patient: Nu er hun mentor for andre syge | København | DR

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.