Vi ved, hvad der skal til for at få flere ikkevestlige indvandrerkvinder i job. Det er bare med at komme i gang – 

Hvis vi vil have ligestilling i Danmark, er det fuldstændig afgørende, at flere minoritetsetniske kvinder får fodfæste på det danske arbejdsmarked. For arbejde er vejen til økonomisk uafhængighed, selvbestemmelse, fællesskab og ikke mindst anerkendelse fra resten af samfundet.

I dag er beskæftigelsesfrekvensen blandt ikkevestlige kvindelige indvandrere i aldersgruppen 16-64 år kun 49,8 procent. Dvs. at kun halvdelen af dem har et job. Læs videre “Vi ved, hvad der skal til for at få flere ikkevestlige indvandrerkvinder i job. Det er bare med at komme i gang – “

Mentorer forebygger praksischok 

“Det giver tryghed, og det er virkelig dejligt at få noget hjælp og støtte til at klare sig igennem. Jeg har selv været nervøs for, om jeg kunne klare uddannelsen, men min mentor Maria giver mig håb og motivation”.

Yasmin Farah er 31 år og fra Somalia. Hun er i gang med sin første skoleperiode på hovedforløbet til social- og sundhedsassistent på Sosu H i København, og på mandag starter hun i praktik på plejecentret Egebo i Husum.

Hun er samtidig en af 39 tosprogede elever, som er kommet med i et mentorprojekt, som skolen lige i øjeblikket kører i samarbejde med Københavns Kommune. Hvor elever får tilknyttet en mentor i to timer om ugen hele første skoleperiode på hovedforløbet og i starten af deres første praktik – for at give bedre overgange fra skole til praktik. Læs videre “Mentorer forebygger praksischok “

Mateja havde ikke regnet med at blive venner med sin mentor, Ebbe. Men det blev hun

Mateja Gasparovic og Ebbe Salomonsen lærte hinanden at kende igennem en mentorordning. De kunne næsten ikke være mere forskellige, men på trods af deres forskellige baggrunde og store aldersforskel er de blevet tætte venner og bruger tiden sammen på at cykle gennem Danmark for at lære mere om dansk historie og hinanden. Læs videre “Mateja havde ikke regnet med at blive venner med sin mentor, Ebbe. Men det blev hun”

Rotary starter mentor-og udviklingsforløb for unge mellem 16 og 18 år | jv.dk

Et nyt mentor- og udviklingsforløb for unge med anden etnisk herkomst end dansk er startet af Hertug Hans Rotary Klub. Forløbet er en overbygning på et forløb, som Den Sociale Helhedsplan står bag. Målet er, at de unge skal finde den rette uddannelses- eller jobhylde.

– Vi har længe gerne villet blive bedre til at anvende de kompetencer og ressourcer, der findes i vores klub til gavn for det lokalsamfund vi er en del af, fortæller Rolf Ebbesen, der er præsident i Hertug Hans Rotary klub Læs videre “Rotary starter mentor-og udviklingsforløb for unge mellem 16 og 18 år | jv.dk”

FRIVILLIG KOORDINATOR SØGES TIL UDDANNELSE AF BYDELSMØDRE I RINGSTED

 

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede.

Formålet er at give kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i svære livssituationer håb og handlekraft til at skabe den tilværelse de ønsker for dem selv, deres familie og børn. Bydelsmødre baner vej for de kvinder, det offentlige ikke kan nå. Det gør de ved at bygge bro mellem kvinderne og kommunens og lokalsamfundets tilbud. På landsplan er der cirka 800 Bydelsmødre fordelt på 50 grupper. De repræsenterer tilsammen 41 nationaliteter og taler 56 forskellige sprog.  Læs mere om os på www.bydelsmor.dk. Læs videre “FRIVILLIG KOORDINATOR SØGES TIL UDDANNELSE AF BYDELSMØDRE I RINGSTED”

Bliv mentor for en flygtning i Roskilde

Hosna er flygtning fra Iran og er i gang med uddannelse. Hun har haft Kirsten som mentor gennem det sidste år. Kirsten er tidligere ergoterapeut og hun mødes med Hosna på biblioteket når der opstår konkrete behov i forhold til uddannelse, jobsøgning eller andre forhold.

Har du lyst til at være med i MentorNet Roskilde og blive et lyspunkt i en flygtnings liv? MentorNet matcher mentorer og yngre flygtninge, som ønsker hjælp til dansk, starte uddannelse og få arbejde. Vi har altid brug for flere mentorer. Læs videre “Bliv mentor for en flygtning i Roskilde”

Iværksætter-drenge vil vise ghettoen fra sin gode side: – Det betyder noget for de lokale | TV2 ØST

Tolv drenge fra det udsatte boligområde Lindholm vil give stedet et bedre ry. De deltager i et iværksætterprojekt og starter egen mikrovirksomhed.

Sådan siger 16-årige Evren Yilmaz, der kommer fra det udsatte boligområde Lindholm i Nykøbing Falster. For det er langt fra altid, at de positive historier om udsatte boligområder- også kaldet ghettoer – står forrest i køen. Læs videre “Iværksætter-drenge vil vise ghettoen fra sin gode side: – Det betyder noget for de lokale | TV2 ØST”

Et job til Wafa Omari – Min passion er arbejdet inden for integrationsområdet

Mit navn er Wafa Omari, og jeg er færdiguddannet socialrådgiver. Jeg elsker at arbejde med mennesker, og jeg brænder for at hjælpe og vejlede borgere igennem de forskellige udfordringer, som de møder på deres vej. Jeg drømmer om at arbejde i et jobcenter eller en privat virksomhed, men andet arbejde som fx mentor eller kontaktperson er jeg også interesseret i. Læs videre “Et job til Wafa Omari – Min passion er arbejdet inden for integrationsområdet”

Succes i Svendborg med mentorordning

Mentorprojekt i Svendborg har båret frugt – 15 ud af 18 unge fra udsatte boligområder i Svendborg er nu i uddannelse eller arbejde.

”Hvis jeg ikke havde haft en til at skubbe lidt til mig, så havde jeg aldrig fået min uddannelse eller mit job.”

Sådan siger 22-årige Xjengis Saliji om sit mentorforløb i en pressemeddelelse fra Kvinfo.

Han har nu afsluttet sit mentorforløb, som har ført til, at han både har gennemført sin uddannelse som salgsassistent og fået job som souschef i et supermarked. Læs videre “Succes i Svendborg med mentorordning”

TØR DU KNYTTE BÅND TIL NYDANSKERE – frivilligjob.dk

Får du ofte gode ideer, og brænder du for at planlægge og have indflydelse på aktiviter som debatcafé, demokratikurser samt events? Så er det lige dig vi mangler som frivillig i Mentornetværk i Esbjerg/Vardes fællesskab af frivillige

Vi arbejder hver dag hårdt for hele tiden at skabe mulighed for en bedre integration, det gør vi igennem oplysning om betydningen og forståelsen af kulturforskelle, samt ved at styrke sameksistensen mellem nydanskere og danskere.

Vores debatcafe, er en blanding af aktuelle temaer og demokratiske processers betydning for fællesskabet, det afholdes hver 2. uge. Vores demokrati kurser bliver afholdt løbende igennem året, her har du mulighed for at planlægge, klargøre og afholde kurserne. Udover kurserne, vil der også være tilbud om ture til fx Folketinget og Byrådet. Formålet er at vise hvordan landspolitiske beslutninger kan implementeres i det lokalpolitiske arbejde. Læs videre “TØR DU KNYTTE BÅND TIL NYDANSKERE – frivilligjob.dk”