Lars støtter psykisk sårbare i gruppeforløb ¤ Helsingør Kommune

Som frivillig peer hjælper Lars Johansen både sig selv og andre til at leve et godt liv med psykisk sårbarhed.

Foto: Lars Johansen sammen med Sandra, der deltager i gruppeforløbet om psykisk sårbarhed

I foråret startede et nyt gruppeforløb i Helsingør, hvor frivillige peers guider psykisk sårbare til at stå stærkere i hverdagen. Det er Peer-Partnerskabet (stiftet af Det Sociale Netværk og SIND), der står bag forløbet sammen med Helsingør Kommune.

Ideen er i fællesskab at udvikle en ny, forebyggende indsats med en peer-baseret tilgang, så flere med psykisk sårbarhed lærer at leve med deres sårbarheder, får nogen at tale med og kan komme videre i livet, siger Tine Willemse Larsen, som er Peer-Partnerskabets lokale koordinator i Helsingør. Læs videre “Lars støtter psykisk sårbare i gruppeforløb ¤ Helsingør Kommune”

SIND Erhverv søger sociale mentorer til arbejdsmarkedsprojekt – frivilligjob.dk

Projekt ”Rampen til det gode job” under SIND Erhverv søger sociale mentorer til at støtte op om, borgernes sociale netværk. Projektet har fokus på at få borgere, der har fået tilkendt fleksjob, ud på arbejdsmarkedet

Projektet foregår i samarbejde med Jobcentrene i Aarhus og Odder Kommune. Vi har brug for sociale mentorer i begge  kommuner.

Du skal som social mentor indgå i en indsats til understøttelse af en psykisk sårbar person med tilkendt fleksjob. Samværet kan være af varierende karakter, fx. fysisk samvær i form af en gåtur eller kontakt via telefon/mail. Sammen finder I ud af hvor ofte og hvordan kontakten til hinanden skal foregå. Læs videre “SIND Erhverv søger sociale mentorer til arbejdsmarkedsprojekt – frivilligjob.dk”

Borger til borger: Nu hjælper 171 borgere hinanden 

Borger til Borger begyndte som et forsøg på psykiatriområdet for tre år siden. Nu er det et fast tilbud, der også har bredt sig ud til områderne handicap og misbrug, og som 171 mænd og kvinder lige nu har glæde af.

En kvinde er lige kommet med en af de tilbagemeldinger, der rammer Lena Schødt Sørensen, der er leder  af  vækststederne og Borger til Borger i Kolding Kommune, på den gode måde.

– Kvinden sagde, at tilbuddet Borger til Borger har ændret hele hendes liv. Når vi får den slags tilbagemeldinger, kan jeg mærke det hele vejen ned ad ryggen. Lidt forenklet sagt er det, vi gør med tilbuddet, at præsentere en borger og en mentor, der har stået med samme udfordringer og er kommet videre,  for hinanden. Det er en gave, at vi har fået den mulighed, som vi hele tiden udvikler ud fra de tilbagemeldinger, borgerne giver os, siger hun. Læs videre “Borger til borger: Nu hjælper 171 borgere hinanden “

Coronakrisen peger på, at ­mange psykiatribrugere ikke hører til i psykiatrien

Samfundsmæssige problematikker kan manifestere sig som psykiske problemer hos den enkelte borger, men disse skal løses på politisk og samfundsmæssigt niveau. De skal ikke løses af psykiatrien med flere sengepladser, flere diagnoser og mere medicin.

Det fremføres ofte, at der er for få ressourcer og sengepladser i psykiatrien. Vi mener, der er grund til at nuancere det synspunkt. Siden coronakrisens start har vi set belægningsprocenten i psykiatrien falde markant. Det skyldes både forhold hos personalet og borgerne, men vi mener, at den bagvedliggende årsag er, at en stor del af psykiatribrugerne ikke hører til i psykiatrien.

Læs videre “Coronakrisen peger på, at ­mange psykiatribrugere ikke hører til i psykiatrien”

GRATIS HOTLINE | Dansk Psykoterapeutforening

Har du brug for en samtale under coronakrisen?

Coronakrisen lige nu kan for mange mennesker føles svær og belastende.

Har du brug for samtale, sparring og gode råd – at vende stort som småt. Måske føler du dig særligt psykisk ramt for tiden, er ensom, har angst, depression, problemer i parforholdet eller med børnene. Så er der hjælp at hente her. Læs videre “GRATIS HOTLINE | Dansk Psykoterapeutforening”

Headspace-mentor: 

Det helt unikke ved headspace Mentor er, at du har muligheden for at være en del af en aktivitet eventuelt med en af dine to rådgivere og andre unge, som også kommer i headspace. Vi er sammen om en fælles aktivitet en gang om måneden, hvor vi deltager på lige fod som mennesker og støtter hinanden.

Når du er i et aktivt forløb i Headspace roskilde og har været til samtale 2-3 gange, har du mulighed for at deltage i et gratis mentorforløb

Læs videre “Headspace-mentor: “

»Du hælder benzin på stigmatiseringens bål, når du siger, at et menneske har en diagnose i stedet for en sygdom« 

Ville du nogensinde sige om et andet menneske, at det var diagnosticeret med slidgigt i ryggen? Nej, vel. Du ville blot sige: Han har slidgigt. Men når sygdommen sidder oppe i hovedet, lægger vi ofte et filter mellem personen og sygdommen og siger, at vedkommende har en diagnose. Hvorfor dog det, spørger speciallæge i psykiatri. Læs videre “»Du hælder benzin på stigmatiseringens bål, når du siger, at et menneske har en diagnose i stedet for en sygdom« “

Gør en forskel for indlagte unge på et ungdomspsykiatrisk afsnit

Brænder du for at lave aktiviteter og skabe rammer for hyggeligt samvær med unge? Så har du her muligheden for at blive frivillig i ungdomscaféen Frigear for indlagte unge på Ungdomspsykiatrisk afsnit Roskilde.

Café Frigear på Ungdomspsykiatrisk afsnit Roskilde:

Børne- og Ungdomspsykiatrisk afsnit Roskilde og Ungdommens Røde Kors (URK) søger engagerede frivillige mellem 21 og 30 år til aktiviteter og samvær med unge i Café Frigear på Ungdomspsykiatrisk afsnit. Café Frigear er en frivilligdrevet klub for indlagte unge på et døgnafsnit. Café Frigear skal fungere som et fristed for unge mellem 12 og 18 år, hvor de unge får et afbræk fra hverdagen på afdelingen og få ledt tankerne væk fra sygdom og behandling gennem sjove aktiviteter og samvær med andre unge frivillige fra URK. Caféen har åbent hver torsdag 15.15-17.15. Læs videre “Gør en forskel for indlagte unge på et ungdomspsykiatrisk afsnit”

You can make a difference for the mentally vulnerable as an activity leader 

Do you like us to make conditions for the mentally vulnerable in Copenhagen better? And do you even have organizational interest, leadership skills and experience with mentally vulnerable people? Then it’s you we are missing from our team!

Mind and Vulnerability help citizens with mental illness out of isolation and on in life. Citizens often feel lonely and in an exposed life situation without a social network. In the Visitor Service, they are matched with volunteer visiting friends who have the profits to talk, listen and accommodate. Læs videre “You can make a difference for the mentally vulnerable as an activity leader “

Mentorstøtte til udsatte ledige møder hård kritik i ny rapport: ‘Nogle ved slet ikke, hvem deres mentor er’ | Nordjylland | DR

Hvis du som ledig har svært ved at finde ind på arbejdsmarkedet og eksempelvis slås med psykiske problemer, skal du have en mentor, der kan hjælpe dig tættere på job eller uddannelse.

Mentoren skal blandt andet hjælpe de udsatte ledige med at tackle stress og angst, sørge for, at de husker deres aftaler, og hjælpe med at få styr på deres fremtid.

Men desværre ser virkeligheden noget anderledes ud, og det er trist, lyder det fra Rådet for Socialt Udsatte.

Konference i Odense 24 april: Peer-fagligheden i fokus – når de levede erfaringer bliver til erfaringskompetencer

I de seneste år har der været en stærkt stigende tendens til at ansætte mennesker, der selv har erfaring med psykiske vanskeligheder og recovery. Der er tale om en bevægelse, der peger i retning af en ganske omfattende kulturændring i både de regionale og kommunale indsatser. En ny faggruppe, hvis viden og faglighed primært er erfaringsbaseret, spirer frem. Den peer-faglige tilgang er med til at udfordre det eksisterende, men kommer også med store gevinster.

På konferencen vil vi stille skarpt på viden om peer-faglighed og erfaringer med denne fra praksis, men også det bredere perspektiv og hvilken forskel det kan gøre, når ressourcefortællingerne får lov til at folde sig ud.

Sociolog Anders Petersen, som vil give sit bud på hvilken betydning det har, ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, at skabe de nødvendige forudsætninger for, at menneskelige færdigheder, evner, kapaciteter og kompetencer – der ellers ikke opfattes som anerkendelsesværdige i præstationssamfundet – kan betragtes som værdifulde ressourcer i samtiden. Læs videre “Konference i Odense 24 april: Peer-fagligheden i fokus – når de levede erfaringer bliver til erfaringskompetencer”