Hold pause hvert 25. minut og giv hjernen, hvad den har brug for

Hvad tænker du, når du hører, at det gør dig mere effektiv, hvis du holder pause hvert 25. minut i løbet af din arbejdsdag? Og at hver fjerde pause skal være lang, gerne en halv time? Sikkert, at det er noget værre sludder, som umuligt kan passe.
Læs videre “Hold pause hvert 25. minut og giv hjernen, hvad den har brug for”

Hvordan kan lærerfaglige mentorer hjælpe nye lærere i folkeskolen?

Hvordan kan lærerfaglige mentorer hjælpe til at dygtiggøre og fastholde nye lærere i folkeskolen? I en række blogindlæg vil vores lærerfaglige mentorer dele deres erfaringer.

En stor udfordring i folkeskolen er, at mange nye lærere forlader lærergerningen efter kort tid. På mange skoler er personaleomsætningen så høj, at mere end hver tiende lærer skifter job hvert år.

Læs videre “Hvordan kan lærerfaglige mentorer hjælpe nye lærere i folkeskolen?”

Mentorfamilier til anbragte børn og unge – Midtvejsevaluering af VIVE

Børn og unge, der får tildelt en mentorfamilie, har flere positive oplevelser med ordningen. De får et nyt netværk og udvidet deres horisont. De får erfaringer med at leve i almindelige børnefamilier, og de oplever at få ekstra støtte og hjælp til at tackle deres udfordringer.

VIVE evaluerer en indsats, hvor anbragte børn og unge får tildelt en mentorfamilie. Denne rapport er en midtvejsevaluering med resultater om, hvordan mentorbarn-forløbene folder sig ud set fra blandt andre mentorbørnenes og mentorfamiliernes perspektiv. Evalueringen præsenterer også, hvor indsatsen viser tegn på positive virkninger af forløbet hos de medvirkende børn og unge.

Projektet er finansieret af VELUX FONDEN. Læs videre “Mentorfamilier til anbragte børn og unge – Midtvejsevaluering af VIVE”

Bedre begrundet praksis

Hvis New Public Management er kommet til kort, og evidensbølgen er på retur, hvad kommer så nu? Bedre Begrundet Praksis stiller sig på kanten af denne udvikling og giver en række opbyggelige bud på, hvordan velfærdsprofessionelle kan arbejde med udvikling og forbedringer af kvalitet i praksis uden at forfalde til tavs viden eller kontekstløse manualiseringer . Læs videre “Bedre begrundet praksis”

Brobygningsprojekt øger unges mulighed for hjælp og støtte

Center for Digital Pædagogik har siden januar arbejdet på at styrke brobygningen mellem CfDP’s frivillige digitale ungdomsrådgivning Cyberhus og de kommunale fysisk forankrede ungerådgivninger for at styrke den forebyggende indsats for unge piger, der mistrives mentalt. Læs videre “Brobygningsprojekt øger unges mulighed for hjælp og støtte”

Hør USAs førende mentorforsker Jean Rhodes:

Jean Rhodes Summit 2016Den amerikanske mentorforsker Dr. professor Jean Rhodes holder her et blændende indlæg ved European Mentoring Summit  i Holland den 17. marts 2016.  Klik billedet og hør første del.

Lyt til anden del her  – Hent hendes slides her

Der er tale et rigtig langt indlæg (i to dele) Begge videoer starter et stykke inde i indlægget. Hør evt fra starten eller i brudstykker…