Steder at høre til og måder at arbejde på – læringsdag om Recovery i Silkeborg

Er du leder, medarbejder eller frivillig? Møder du mennesker med psykisk sårbarhed, som er i proces med at komme sig efter psykisk sygdom?

Arrangørgruppen bag læringsdagen siger:

Vi vil gerne mødes med andre, der arbejder med recovery-orienteret praksis. Vi vil belyse, hvordan vi som aktører kan tage ansvar for, at borgere med psykisk sårbarhed får en reel lige mulighed for at bidrage i samfundet. Som foreningsmedlemmer, som frivillige, som peer-medarbejdere, peer-mentorer og som din kollega. Vi vil udfordre vores antagelser om normalitet og psykisk sårbarhed. Du vil møde eksempler på foreninger og samskabte indsatser, hvor borgere i recovery bidrager, ikke på trods af deres psykiske sårbarhed, men på grund af den og med den.” Læs videre “Steder at høre til og måder at arbejde på – læringsdag om Recovery i Silkeborg”

Læringsdag om Recovery – Steder at høre til og måder at arbejde på 

Læringsdag om: Recovery – steder at høre til og måder at arbejde på.

Er du leder, medarbejder eller frivillig i Silkeborg Kommune? Møder du mennesker med psykisk sårbarhed, som er i proces med at komme sig efter psykisk sygdom?

Så er denne dag noget for dig. Kom og få:

  • Konkrete ideer til, hvordan du kan arbejde med at se den enkeltes ressourcer og med at skabe sammenhæng mellem f.eks. kommunale indsatser og tilbud i civilsamfundet.
  • En snak med peermentorer og peerdeltagere, som indgår i relation og dermed gør en forskel for hinanden i en ligeværdig og frivillig proces
  • Eksempler på mangfoldig deltagelse fra praksis i form af foreninger og fællesskaber, der er gode til at rumme forskellighed
  • Ny data om forekomsten af ensomhed
  • Fortællinger fra arbejdspladser, som prioriterer mangfoldighed og styrker det psykiske arbejdsmiljø for alle deres ansatte

 

Læringsdagen afholdes mandag den 19. september 2022 kl. 08.30-16.00 i Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg C.

Læs videre “Læringsdag om Recovery – Steder at høre til og måder at arbejde på “

Vi er kommet ind til kernen af, hvad er det kan gøre for mennesker at mødes i peer-grupper

Erfaringer fra pilotfasen

Som første del af et forskningsprojekt om effekterne ved brug af peer-støtte har Chalotte Heinsvig Poulsen og hendes kollegaer over det seneste år stillet skarpt på, hvordan gruppeforløb med frivillige som drivkraft kan skabe de bedste rammer for, at psykisk sårbare står stærkere i hverdagen. Erfaringerne skal hjælpe til at udfylde et hul i forskningen på området og styrke samarbejdet mellem civilsamfundet og kommuner. Læs videre “Vi er kommet ind til kernen af, hvad er det kan gøre for mennesker at mødes i peer-grupper”

Mentorskab er GULD i en corona-tid

Lisa Ott og Birgit Signora Toft var i 2002 mine læremestre.

Jeg husker at jeg var på en form for sparring eller kursus hos dem. Et forløb der inspirerede mig til at gå videre … tak for det! Her er deres tilbud (fra LinkedIn):

Der er store udfordringer forbundet med at være et online arbejdende menneske, hvor den almindelige fysiske omgang med kollegaer er elimineret, og hvor der stilles krav om tilstedeværelse gennem en skærm
og tilhørende teknologi.

Det er en helt ny måde at arbejde på, og det ser ikke ud til, at vi lige om hjørnet kan vende tilbage til good old days. Derfor er ledelse også udfordret, når både ledere og mange medarbejdere arbejder på hjemmekontoret.
Se i retning af mentorskab

Læs videre “Mentorskab er GULD i en corona-tid”

Udsatte og anbragte børn i Esbjerg mangler mentorer: – Der er mange, der har brug for hjælp 

Efterspørgslen på frivillige mentorer til udsatte og anbragte børn er i Esbjerg Kommune stor, og derfor søger organisationen Lær for Livet med lys og lygte efter borgere, der har lyst til at gøre en forskel. For selv om den lokale opbakning er stor, så mangler der hjælpende hænder. Læs videre “Udsatte og anbragte børn i Esbjerg mangler mentorer: – Der er mange, der har brug for hjælp “

Hold pause hvert 25. minut og giv hjernen, hvad den har brug for

Hvad tænker du, når du hører, at det gør dig mere effektiv, hvis du holder pause hvert 25. minut i løbet af din arbejdsdag? Og at hver fjerde pause skal være lang, gerne en halv time? Sikkert, at det er noget værre sludder, som umuligt kan passe.
Læs videre “Hold pause hvert 25. minut og giv hjernen, hvad den har brug for”

Relationer i bevægelse – skabe bæredygtige relationer

De kommende år er jeg aktør i dette projekt som jeg har været med til at udvikle sammen med –  Frivilligcenter Silkeborg, Peer-netværket Danmark, DGI-Midt og Cubion A/S.

Formålet med projektet er, at flere psykisk sårbare gennem deltagelse i frivilligt foreningsliv fremmer recovery og egen livsmestring. Læs videre “Relationer i bevægelse – skabe bæredygtige relationer”