Frivillige organisationers resocialiserende arbejde

En kortlægning af frivillighedssektoren i den danske Kriminalforsorg er ikke kun interessant, fordi det er første gang, vi får et reelt overblik over disse bidragsydere og deres samarbejder. Det er også interessant, fordi forholdene ide danske fængsler og arresthuse er alarmerende og vidner om, at resocialiserende initiativer bliver nedprioriteret på bekostning af sikkerhed og kontrol. Læs videre “Frivillige organisationers resocialiserende arbejde”

Webinar: Using the Capability Approach to Conceptualise Wellbeing

The capability approach is one of the many different frameworks that can be used to conceptualise well-being. This seminar will address the following questions: How does one use the capability approach to conceptualise wellbeing? What are the advantages and disadvantages of using the capability approach to conceptualise well-being? For which purposes is this an appropriate framework, and in which contexts should one consider using another framework? What are the consequences for the deeply inter- and multidisciplinary nature of the capability approach to its conceptualisation of wellbeing? And finally, what are some points of attention to keep in mind if one wants to use this framework not just for conceptualising well-being, but also for empirical research and policy making? Læs videre “Webinar: Using the Capability Approach to Conceptualise Wellbeing”

Alle løber tør for empati før eller siden. Så hvorfor forventer vi, at sygeplejersker og pædagoger har det dagen lang?

Han vidste godt, at gråden var udløst af hans arbejde, men samtidig prøvede han at slå det hen med, at han var træt, at han havde for mange opgaver, samtidig med at han havde familie, børn og en boligistandsættelse at tænke på. Så han stoppede ikke op. I stedet tog han sig sammen og mødte op og ledede terapien igen ugen efter. Læs videre “Alle løber tør for empati før eller siden. Så hvorfor forventer vi, at sygeplejersker og pædagoger har det dagen lang?”

Vi er kommet ind til kernen af, hvad er det kan gøre for mennesker at mødes i peer-grupper

Erfaringer fra pilotfasen

Som første del af et forskningsprojekt om effekterne ved brug af peer-støtte har Chalotte Heinsvig Poulsen og hendes kollegaer over det seneste år stillet skarpt på, hvordan gruppeforløb med frivillige som drivkraft kan skabe de bedste rammer for, at psykisk sårbare står stærkere i hverdagen. Erfaringerne skal hjælpe til at udfylde et hul i forskningen på området og styrke samarbejdet mellem civilsamfundet og kommuner. Læs videre “Vi er kommet ind til kernen af, hvad er det kan gøre for mennesker at mødes i peer-grupper”

Udkommer i dag: Recovery-orienterede praksisser

Der er ingen alternativ tekst for dette billede
Der er behov for et paradigmeskifte på det psykiske sundhedsområde. Væk fra psykiatriens snævre forståelse af syg og rask som absolutte modsætninger. Og hen mod recovery: En forståelse af det at komme sig som en personlig og kompleks proces, der ikke kan “puttes i en kasse”. Læs mere i “Recovery-orienterede prakisser”, der er udarbejdet af både brugere og førende forskere på området: https://lnkd.in/eAt_34e 
Læs videre “Udkommer i dag: Recovery-orienterede praksisser”

Udviklende relationer

Vi tror på, at det intentionelle udviklende relationsarbejde kan komme mange sociale aktører i Danmark til gavn og deler derfor gerne vores viden.

KBH+ har siden start 2020 haft fokus på, hvordan vi systematiserer en intentionel praksis og udvikler et fælles sprog omkring relationsarbejdet gennem Developmental Relationship Framework udviklet af Search Institute  i USA. Vi har oversat metoden til at hedde: Udviklende relationer. Læs videre “Udviklende relationer”

Professor Morten Sodemann: Sygdom, fattigdom og kort uddannelse er ikke udtryk for en karakterbrist. Det er udtryk for livsvilkår, der skaber en dyr og stigende ulighed i sundhed «

En kræftknude er ligeglad med, hvor længe dens ejermand har gået i skole, og hvad der står på lønsedlen. Alligevel bliver den opdaget senere, får en mindre aggressiv kemoterapi og bliver underlagt et mindre optimalt genoptræningsforløb, hvis ejermanden har en kort skolegang. Man dør ikke af sit postnummer, men man dør af årsagerne og konsekvenserne af det. På trods af det og en ny Læs videre “Professor Morten Sodemann: Sygdom, fattigdom og kort uddannelse er ikke udtryk for en karakterbrist. Det er udtryk for livsvilkår, der skaber en dyr og stigende ulighed i sundhed «”

Hold pause hvert 25. minut og giv hjernen, hvad den har brug for

Hvad tænker du, når du hører, at det gør dig mere effektiv, hvis du holder pause hvert 25. minut i løbet af din arbejdsdag? Og at hver fjerde pause skal være lang, gerne en halv time? Sikkert, at det er noget værre sludder, som umuligt kan passe.
Læs videre “Hold pause hvert 25. minut og giv hjernen, hvad den har brug for”