Evaluering af Recovery-mentor-ordningen

Feedback fra patienter, ledere, medarbejdere og recovery-mentorer

Evalueringen er en kvalitativ interviewundersøgelse – baseret på både fokusgruppeinterview og individuelle interview – blandt 29 patienter, ledere, medarbejdere og recovery-mentorer i Region Hovedstadens Psykiatri. Evalueringen omhandler deres oplevelser af recovery-mentor-ordningen og udbyttet heraf. Læs videre “Evaluering af Recovery-mentor-ordningen”

Mentorordning viser vejen for de tungeste kriminelle 

En gang kriminel – altid kriminel – eller hvad? Røde Kors mentorordning, Primus Motor, skaber bemærkelsesværdige resultater for løsladte med størst risiko for tilbagefald til kriminalitet. Et kontrolgruppeforsøg blandt 97 løsladte viser, at tilbagefald til kriminalitet mere end halveres for dem, der har været en del af mentorordningen. Læs videre “Mentorordning viser vejen for de tungeste kriminelle “