Bostedsleder: Peer-medarbejderen sætter skub i recovery-orienteringen – Peer-Netværket Danmark

I Jyllandsområdet er der langt mellem de lønnede peer-stillinger, og det kan være svært at finde frem til de lønnede medarbejdere. Og så ind imellem støder vi i Peer-Netværket på medarbejdere, som har været ansat i fem år eller mere.

Kasper Futtrup har været ansat som peer-medarbejder i fem år. Han er en af dem, som også har været med til Peer-Netværkets regional-træf i 2016, og som skal være med igen i 2017.

Vi har sat hans leder på Socialpsykiatrisk Center Syd, Ikast-Brande, Linda Engelbreht i stævne, for at høre mere om hendes erfaringer med at have peer-medarbejdere ansat på botilbuddet, og hvad der i sin tid fik hende til at ansætte Kasper, som den første af sin slags på stedet.

Brugerperspektivet på dagsordenen

Når Peer-Netværkets reporter spørger Linda Engelbreht om hendes bevæggrunde til at ansætte en peer-medarbejder, eller medarbejder med brugerbaggrund, som det også hedder, svarer hun:

”Det var som sådan mig selv. Efter jeg først blev opmærksom på, at det var noget, som manglede i vores tilgang – dette særlige brugerperspektiv – og så mødte jeg helt tilfældigt Kasper i forhold til Sindets Dag, hvorefter han kom i virksomhedspraktik her”.

I virksomhedspraktikken viste Kasper Futtrup, at han kunne byde ind med en anderledes tilgang til løsning af opgaverne, men også hans særlige fokus på at have brugerperspektivet med. Det gav en effekt til organisationen.

”Og så gik jeg ind og ansatte ham efterfølgende. Vi valgte derefter at slå to stillinger mere op som medarbejder med brugerperspektiv. Den ene har vi ophørt samarbejdet med, fordi hun ikke var stærk nok til det”.

Det handler vel også om det rigtige match mellem jer som organisation og medarbejderen?

”Jeg tror ikke, det var det, der var gældende her. Jeg tror simpelthen, det var hendes syn på sig selv, og at hun havde svært ved at blive betragtet som en med brugerbaggrund. Hun ville helst blive betragtet som en almindelig ergoterapeut, og det var ikke den stilling, hun var ansat til. Fordi hun var jo ansat til at bruge sin brugerbaggrund”.

Hele artiklen klik kilde

Kilde: Bostedsleder: Peer-medarbejderen sætter skub i recovery-orienteringen – Peer-Netværket Danmark

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.