Borger til borger: Nu hjælper 171 borgere hinanden 

Borger til Borger begyndte som et forsøg på psykiatriområdet for tre år siden. Nu er det et fast tilbud, der også har bredt sig ud til områderne handicap og misbrug, og som 171 mænd og kvinder lige nu har glæde af.

En kvinde er lige kommet med en af de tilbagemeldinger, der rammer Lena Schødt Sørensen, der er leder  af  vækststederne og Borger til Borger i Kolding Kommune, på den gode måde.

– Kvinden sagde, at tilbuddet Borger til Borger har ændret hele hendes liv. Når vi får den slags tilbagemeldinger, kan jeg mærke det hele vejen ned ad ryggen. Lidt forenklet sagt er det, vi gør med tilbuddet, at præsentere en borger og en mentor, der har stået med samme udfordringer og er kommet videre,  for hinanden. Det er en gave, at vi har fået den mulighed, som vi hele tiden udvikler ud fra de tilbagemeldinger, borgerne giver os, siger hun.

De borgere, der bliver introduceret til hinanden, kan for eksempel være to mænd, der har det til fælles, at de ikke kan gå, men hvor den ene har flere års erfaring med det livsvilkår.

– Hvis man selv står midt i en udfordring, så giver det håb at møde en mentor, der har stået i samme udfordring og kommet videre.  Så tænker man, hvis han eller hun kan, så kan jeg også. Det giver noget andet, end at få hjælp af en lønnet medarbejder. Men selvfølgelig skal man have hjælp af en professionel, hvis det er det, man har brug for, forklarer Lena Schødt Sørensen.

Gengendelsen

Kommunen står for at sætte i gang, koordinere og hjælpe, så deltagerne har nogle at trække på, hvis der opstår problemer.

– Det er genkendelsen, der gør en forskel. Det at man kan se, at et andet mennesker har stået i samme situation og måske gjort sig samme tanker som en selv. Det giver en ro og en tro på, at ting kan lade sig gøre.

Kolding Kommune har lige lavet en informationsfilm om tilbuddet.

– Her nævner flere af de medvirkende, at det gør en forskel at få hjælp af en frivillig. Ligeværdigheden er der, og det kan den også være i en professionel relation, men i Borger til Borger-tilbuddet er man også ligestillet, og mentoren får lige så meget ud af det som borgeren, forklarer Lena Schødt Sørensen.

Snakken bølger

Inden en borger kommer ud som mentor, begynder han eller hun været på et kursus i ting som at sige fra og søge hjælp, hvis vedkommende skulle komme til at stå i en situation, der er svær at håndtere. Deltagerne i kurset sætte kommer også selv med input til forløbet.

– Når vi matcher borgerne, så prøver vi at finde nogle, der har fælles træk, og så præsenterer vi dem for hinanden. Og allerede ved det første møde sker det typisk, at medarbejderen bliver ret overflødig, for snakken går, fordi borger og mentor oplever genkendelse i det andet menneske, de møder, siger hun.

Tilbuddet er også vokset til at omfatte interessefællesskaber.

– Blandt andet er der i Borger til Borger-regi en gruppe mennesker, to mentorer og fem borgere, der mødes i Nicolai-komplekset hver onsdag. De mødes om deres fælles interesse for at være kreativ. Og så bølger snakken med  fif og gode råd om den fælles hobby, de er samlet om, og de udfordringer hverdagen giver,  fortæller Lena Schødt Sørensen.

Hun er overbevist om, at Borger til Borger vil udvikle sig yderligere.

– Det vokser hele tiden, og der kommer nye ting til, for borgere og mentorer har hele tiden nye ideer til, hvordan vi kan gøre det bedre og nå længere ud.

Borger til Borger

Borger til Borger begyndte som et projekt i psykiatrien i 2017.

Siden har projektet udviklet sig til at være et fast tilbud, der også dækker handicap og misbrug.

Det er frivilligt, om man ønsker at deltage.

Mentorerne begynder på et kursus og  bliver matchet med en borger.

Lige nu har ni hold afsluttet et mentorkursus. Hold 10 og  11 er i gang.

102 borgere og 69 mentorer er i gang med forløb.

Hvis du tror, at Borger til Borger er noget for dig, så kan du ringe eller skrive til Marie Louise Stub  på telefon 21248802  eller maile til: lstu@kolding.dk

Marie Louise Stub er faglig koordinator på Borger til Borger.

Source: Tilbuddet vokser: Nu hjælper 171 borgere hinanden | jv.dk

What do you want to do ?

New mail

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.