Borger til Borger er et frivilligprojekt til støtte for psykisk udsatte i Kolding Kommune

På baggrund af erfaringer fra udland og indland med ligestillet støtte, også kaldet Peer to Peer, har Kolding Kommune igangsat ”Borger til Borger”.

”Borger til Borger” betyder ligestillet støtte. ”Borger til Borger” er et tilbud inden for socialpsykiatri og handicap i Kolding kommune, hvor borgere støtter borgere til at tage mere del i lokalsamfundet.

Borger til Borger tilbuddet har til formål at skabe mulighed for at indgå i fælleskaber.

Igennem tilbuddet vil der skabes mulighed for at borgere med individuelle udfordringer får et øget netværk og kan deltage i fællesskaber, således at de på sigt bedre kan klare sig selvstændigt i hverdagen.

Borgere der selv har haft nogle udfordringer inde på livet tilbyder sig som frivillige mentorer.

Mentorens opgave er at yde samvær og støtte til en borger bosiddende i Kolding kommune, som aktuelt har særlige udfordringer, og enten overvejer at søge støtte, er i et støtteforløb, eller afsluttes fra et støtteforløb.

Mentor og borger mødes uden for hjemmet til aktiviteter hver uge eller hver 14. dag, alt efter hvad der passer bedst. Det kan være gåture, café, strøgtur, sport, biografbesøg mm.

Mentor og borger forløbet varer så længe makkerskabet giver mening, hvorefter det afsluttes. Herefter kan mentor indgå i nyt forløb med en anden borger, holde pause eller stoppe i Borger til Borger. Der er i alle forløb, altid mulighed for at holde pause eller træde ud af tilbuddet.


Hvad vil vi opnå?

”Borger til Borger” er forankret i begrebet om, at det er i fælleskab vi udvikler vores kompetencer.

Vi ønsker gennem tilbudet at give borgere med særlige udfordinger en mulighed for at bryde social isolation gennem tilbud om at deltage i fællesskaber og få et øget netværk.

Vi håber, at borgerne med særlige udfordringer gennem tilbuddet vil opleve en styrket grad af empowerment og hermed mestring i forhold til bedre at kunne klare sig i hverdagen.

Hvem er du, der gerne vil have en mentor?

En borger der har en sårbarhed/sygdom og som er motiveret for at modtage støtte fra en frivillig mentor, der selv har erfaring med sårbarhed/sygdom og som derfor ved hvordan det er.

En borger der enten overvejer, er tilknyttet eller afsluttes fra støtte/kontaktpersonsordningen i Kolding kommune


Hvad får du?

 • Samvær med andre, hvor I kan trække på hinandens erfaringer
 • Match med en mentor der udenfor eget hjem, yder samvær, aktivitet og støtte en gang i ugen eller hver 14. dag
 • En mentor, som selv har erfaring med lignende udfordinger og derfor ved hvordan det er
 • En før samtale med en Borger til Borger medarbejder om motivation og forventninger
 • Tilbud om uformelt træf på café, hvor der er mulighed for samvær med andre deltagere i tilbudet og medarbejderne
 • Mulighed for at deltage i tilbudets fælles arrangementer
 • Løbende kontakt med medarbejderne
 • En mulighed for selvudvikling, herunder at blive bedre til at indgå i sociale sammenhænge
 • En mulighed for at skabe netværk og for i det hele taget at få det bedre


Hvad kræver det af dig?

 • At du er interesseret i at komme ud af egen bolig
 • At du har interesse i og er villig til at prøve nye ting
 • At du tager medansvar for samarbejdet
 • At du overholder aftaler
 • At du melder afbud hvis du er forhindret


Hvad gør du hvis du gerne vil have en mentor?

For at få mere at vide eller tilmelde dig, kan du kontakte Marie-Louise Stub på telefon 21 24 88 02 eller mail lstu@kolding.dk.

Hvem er du, der gerne vil være mentor?

Du har trods dine udfordringer overskud og du har lyst til, at være noget for andre

Du vil gerne dele dine erfaringer og videregive tro og håb til en anden borger

Du har lyst til, at støtte en anden borger i at blive bedre til at komme ud og være i sociale sammenhænge


Hvad får du?

 • Samvær med en borger der har brug for din erfaring, hvor du også får noget tilbage
 • Oplevelse af, at dine erfaringer er vigtige for andre
 • En før-samtale med en Borger til Borger medarbejder om motivation og forventninger
 • Deltagelse i undervisning i at kunne balancere mellem at være frivillig, rollemodel og støtter. Undervisningen foregår ca. en gang om måneden over en 6 måneders periode og kræver ikke særlige skolekundskaber.
 • Gruppesparring ved medarbejderne sammen med andre mentorer, ca. en gang om måneden
 • Tilbud om at deltage i uformel træf på café, hvor der er samvær med andre deltagere af tilbudet og medarbejderne
 • Mulighed for at deltage i Borger til Borgers fælles arrangementer
 • Mulighed for at trække på egne og andres erfaring
 • Et tæt samarbejde med medarbejderne
 • En mulighed for at selvudvikle
 • Deltagerbevis


Hvad gør du, hvis du gerne vil være mentor?

For at få mere at vide eller tilmelde dig, kan du kontakte Marie-Louise Stub på telefon 21 24 88 02 eller mail lstu@kolding.dk.

Source: Borger til Borger er et frivilligprojekt til støtte for psykisk udsatte i Kolding Kommune

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.